headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Bonus-malus sytem för nya lätta fordon

Fi2017/01469/S2 Företagarna anser att det nuvarande förslagets utformning bör ses över ytterligare för att undvika att systemet blir kontraproduktivt.

Läs remissen här 

Regeringens förslag om ett bonus-malus-system ämnar att ge en bonus på upp till 45 000 kronor efter inköpet av ett nytt fordon med inga eller låga koldioxidutsläpp, samtidigt som fordon med högre utsläpp beskattas hårdare än vad de gör idag. Detta system ska gälla lätta fordon upp till 3,5 ton, vilket innefattar personbilar samt lätta bussar och lätta lastbilar.

Reglerna ska gälla för fordon från och med årsmodell 2018. Företagarna delar regeringens ambitioner om att minska växthusgasutsläppen och genom att ställa om till en mer energieffektiv fordonsflotta arbeta för ett Sverige som inte är beroende av fossila drivmedel.

Företagarna anser dock att det nuvarande förslagets utformning bör ses över ytterligare för att undvika att systemet blir kontraproduktivt, att det drabbar vissa branscher särskilt hårt samt att de totala skattepålagorna för de som äger ett fordon inte blir för stora.