För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarfakta 2022

Publicerad 22 mar 2022
Rapportserien Företagarfakta 2022 ger unik inblick i det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner.

Under 2021 bidrog Sveriges 1 miljon småföretag med 2 miljoner jobb. Småföretagen och deras anställda drar dessutom in den största andelen av kommunens skatteintäkter varje år. Den kommunala välfärden bygger i hög grad på livskraftiga småföretag. De små företagen har stått för 4 av 5 nya jobb under de senaste 30 åren, vilket varit helt avgörande för att skapa tillväxt i kommunerna.

Unik inblick i lokalt företagsklimat

Företagarnas egen rapportserie Företagarfakta 2022 ger en unik inblick i det lokala företagandet i samtliga Sveriges 290 kommuner. I var och en av rapporterna – en för varje kommun – listas ett 40-tal olika indikatorer i kommunen rörande bland annat företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi. Den data som ligger till grund för rapporterna bygger i stor utsträckning på officiella statistikkällor, men vi använder även egna undersökningar och egna bearbetningar för att på ett bättre sätt kunna belysa förutsättningarna för företagande i varje kommun.

– Vi hoppas att politiker och tjänstemän tar till sig av innehållet i Företagarfakta 2022. I rapporten framgår vilka enormt stora skillnader som finns mellan landets kommuner. Exempelvis när det kommer till avgifter och handläggningstider som kommunen har gentemot företag. De stora skillnaderna visar att det finns en lika stor förbättringspotential, säger Martin Daniels, statistiker på Företagarna. 

Ladda ner kommunrapporterna

Nedan finner du samtliga rapporter sorterade efter kommunens begynnelsebokstav.

Företagarfakta 2022, kommunerA-C
Företagarfakta 2022, kommuner  D-G
Företagarfakta 2022, kommuner H-J
Företagarfakta 2022, kommuner K-L
Företagarfakta 2022, kommuner M-P
Företagarfakta 2022, kommuner (Q)R-S
Företagarfakta 2022, kommuner T-V
Företagarfakta 2022, kommuner (X)Y-Ö

 

Häng på kampanjen!

Den 22 augusti gör vi en gemensam insats för att hylla Sveriges småföretagare i hela landet extra mycket. Du kan också delta!
Så gör du
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.