För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarfakta 2020

Rapportserien Företagarfakta 2020 ger unik inblick i det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner.

Nästan alla företag är småföretag. Bakom varje sådant företag finns en företagare. Han eller hon vill förverkliga sina drömmar och har tagit kontroll över sin egen försörjning. Många av dessa företagare har även skapat jobb åt andra. Därför bygger den kommunala välfärden i hög utsträckning på livskraftiga småföretag.

Unik inblick i lokalt företagsklimat 

Företagarnas rapportserie Företagarfakta 2020 ger en unik inblick i det lokala företagandet i samtliga Sveriges 290 kommuner. I var och en av rapporterna – en för varje kommun  listas 24 olika indikatorer i kommunen rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Företagarnas panel.

– Vi hoppas att politiker och tjänstemän tar till sig av det skräddarsydda underlaget för deras kommun och använder det som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökad tillväxt, säger Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat på Företagarna.

 Ladda ner kommunrapporterna

Nedan finner du samtliga rapporter sorterade efter kommunens begynnelsebokstav. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.