För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Två givar om arbetsrätten

En jämförelse av LAS-utredningens och partsöverenskommelsens förslag.

I somras lade utredningen om en moderniserad arbetsrätt fram sitt betänkande. Företagarna välkomnar helheten i det, men från fackligt håll och även från regeringen har bemötandet varit avvisande. Parallellt har arbetsmarknadens parter förhandlat om en överenskommelse. Den har strandat, återupptagits och strandat igen, eftersom LO inte ställer sig bakom den överenskommelse som slutits av Svenskt Näringsliv och PTK. Regeringen anser dock att parternas förslag är bra.

Vid slutet av året finns således två förslag om hur den föråldrade arbetsrätten ska moderniseras, ett förslag av den utredning som tillsattes som en del av januariöverenskommelsen och ett annat förslag som är en överenskommelse mellan två av tre förhandlande parter.

Vari ligger likheterna och skillnaderna? Här är en sammanställning om de viktigaste förslagen som ligger på bordet, gjord av Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander och socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

 

Lise-Lotte rund.png        Erik Ageberg rund.png

 

Gå till nästa kapitel: Turordningsfrågor