podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

LAS-frågan hettar till igen

Publicerad 29 sep 2020
Sanningens minut närmar sig för arbetsmarknadens parter i samtalen om en moderniserad arbetsrätt.

Läs även: Parternas misslyckande öppnar för att Las-utredning blir lag

På onsdagen går tiden ut för partssamtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om en moderniserad arbetsrätt. I centrum står Lagen om anställningsskydd, i dagligt tal Las.

Om parterna inte når en överenskommelse har regeringen och samarbetspartierna, Liberalerna och Centerpartiet, sagt att de kommer att gå vidare med det förslag som utredningen om en moderniserad arbetsrätt lade fram i början av sommaren.

Om parterna når en överenskommelse återstår det att se vad den innehåller. Under den senaste tiden har det varit locket på från de förhandlande parterna.

− Min farhåga är att det bara blir en tumme av deras förhandlingar och inte alls något som liknar utredningens förslag, samtidigt som parterna inte kommer att ta hänsyn till de mindre företag som saknar kollektivavtal, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander i en intervju i det senaste numret av Tidningen Företagaren.

Sex av tio har inte kollektivavtal

Lise-Lotte Argulander satt med i referensgruppen för utredningen om moderniserad arbetsrätt. Att Företagarna var som enda organisation utanför partsstrukturen var betydelsefullt, eftersom parternas perspektiv ofta blir för snävt. Sex av tio företag i storleken 1 till 49 anställda saknar kollektivavtal på svensk arbetsmarknad och det är bland de små företagen som fyra av fem nya jobb skapas.

− Det som är bra i utredningens förslag är dels att arbetsgivare ska ges möjlighet att göra fem undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar, i stället för dagens två, dels att facken inte längre ska kunna ogiltigförklara uppsägningar i företag med färre än 15 anställda, så att den anställde kan behålla både jobb och lön till dess att en tvist avgjorts, vilket kan ta lång tid, säger hon.

Vad tycker företagarna själva?

Beskrivningar av arbetsrätten blir snabbt mycket tekniska och rentav svårbegripliga för dem som inte är experter på området. Därför kan det vara bra att ta ett steg tillbaka från paragrafer och regler och se frågan ur ett större perspektiv.

I rapporten När arbetsrätt blir fel ställde vi frågor till företagare om hur de anser att arbetsrätten fungerar i praktiken – både vid uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl. Vi ville veta mer om hur man ser på hinder för uppsägning, vilka effekter utformningen av arbetsrätten får, hur den bäst kan reformeras för att gynna kompetensförsörjningen i företagen samt flera andra angränsande och viktiga frågor.

− Det vi ser glasklart är att de mindre företagen utan kollektivavtal behöver minst de förändringar i LAS som nu föreslås för att arbetsrätten ska bli mer anpassad till dagens arbetsmarknad, säger Lise-Lotte Argulander.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna