podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Parternas misslyckande öppnar för att Las-utredning blir lag

Publicerad 1 okt 2020
Parterna på arbetsmarknaden har inte lyckats nå en uppgörelse om en modernisering av arbetsrätten. Nu måste regeringen ta till lagstiftning för att lösa problemen som parterna inte klarar av att lösa förhandlingsvägen.
Nu flyttar fokus i Las-frågan från parterna på arbetsmarknaden till regering och riksdag. Foto: Shutterstock.com

I natt rann tiden ut för partssamtalen om förändringar i arbetsrätten mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Det blev ingen överenskommelse. Både arbetsgivarsidan och facket är återhållsam i kommentarerna och pekar på att man kom långt, men inte hela vägen. De gamla stötestenarna ligger alltjämt i vägen för ett nytt huvudavtal och en mer modern arbetsrättslagstiftning.

− Arbetsmarknadens parter hade världens chans att lösa problem som tyngt arbetsmarknaden under lång tid, genom att komma överens om enklare och mer förutsägbara uppsägningsprocesser, förenklade turordningsregler och tydligare möjligheter för företag att bestämma över vilka kompetenser de ska ha kvar i sin verksamhet. Tyvärr misslyckades parterna, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Regeringen måste ta sitt ansvar

Enligt januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna – Liberalerna och Centerpartiet – ska regeringen gå vidare med lagstiftning om parterna på arbetsmarknaden inte kan komma överens om modernisering av arbetsrätten för att skapa flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Förslagen finns i den utredning som lades fram i juni.

Politiskt är frågan dock känslig eftersom det finns intern kritik inom Socialdemokratin om att förändra Lagen om anställningsskydd. Vänsterpartiet har hotat med att rikta misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven om regeringen går vidare med lagstiftning.

− Sverige har inte råd med ett politiskt spel om arbetsmarknaden nu. Fokus måste ligga på att återstarta ekonomin och då är arbetsrätten en stor och viktig pusselbit. Regeringen måste nu ta sitt ansvar och göra verklighet av den aviserade lagstiftningen. Det förslag som utredningen om en moderniserad arbetsrätt lagt är nödvändiga förändringar av Las som Företagarna varit med och tagit fram, säger Lise-Lotte Argulander.

Stökig avtalsrörelse väntar

Enligt januariöverenskommelsen ska den villkorade lagstiftningen träda i kraft under 2021, men utredningen föreslår den 1 januari 2022. Samtidigt går parterna nu in i en avtalsrörelse med de havererade huvudförhandlingarna i färskt minne. Det kommer sannolikt att skapa en komplicerad avtalsrörelse.

− Från Företagarnas sida uppmanar vi facket att agera ansvarsfullt. Om facket sätter klackarna i backen i avtalsrörelsen för att spjärna emot en modernisering av arbetsrätten eller skramlar med strejkvapnet kommer det att slå mot jobb och välfärd i ett läge när vi behöver göra allt för att återstarta ekonomin, säger Lise-Lotte Argulander.

Därför vill Företagarna modernisera Las

Företagarnas inställning är att en moderniserad Las kan vara en del i en arbetsrätt som jobbar med och inte emot små företags önskan om att anställa. Sex av tio företag i storleken 1 till 49 anställda saknar kollektivavtal på svensk arbetsmarknad och den siffran är ökande. För dem måste lagstiftningen vara rimlig och förutsägbar. Det handlar inte om att försvaga anställningstryggheten i sig. En arbetsgivare ska inte kunna säga upp någon på godtyckliga eller diskriminerande grunder. Vad det handlar om är en mer förutsägbar och mer flexibel process, där kostnaderna går att överblicka i förväg.

Företagare om Las

Rapporten När arbetsrätt blir fel – företagens syn på Las, undersöker små- och medelstora företags syn på lagen om anställningsskydd (Las) och vilka förändringar som behövs för en modern arbetsrätt.

Fakta ur rapporten:

  • 7 av 10 företag i storleken 10–49 anställda anser att uppsägning på grund av personliga skäl är det är mest betungande med LAS. 
  • Var femte företag som velat säga upp anställda har avstått på grund av omsorg för arbetstagare, men även för att det är svårt att hitta rätt kompetens. 
  • 7 av 10 företag känner oro för övriga kvarvarande medarbetare om en uppsägning inte genomförs. 
  • Hälften av små och medelstora företag som haft behov av att rekrytera har avvaktat på grund av just företrädesrättsreglerna. 
  • 4 av 10 (42%) företag anser att kompetens är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid behållandet av arbetstagare i företaget. 

Läs rapporten När arbetsrätt blir fel – företagens syn på Las.  

 
Taggar
Fler nyheter från Företagarna