För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Välfärdsskaparna 2019

På kommunal nivå står småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna i 208 av Sveriges 290 kommuner. Det framgår av Företagarnas rapport Välfärdsskaparna 2019.

Här kan du läsa hela rapporten Välfärdsskaparna 2019 som pdf.  

Välfärdsskaparna analyserar hur stor andel av kommunernas inkomstskatteintäkter som kommer från olika sektorer. Hälften av de kommunala skatteintäkterna kommer från privata sektorn.

  • De små företagen (<50 anställda) står för 29 procent.

  • De större företagen (50+ anställda) står för 21 procent.

Resultatet visar alltså att småföretagen och deras anställda sammantaget står för de klart största skatteintäkterna på kommunal nivå.

En av fyra kommunala skattekronor kommer från den offentliga sektorn. Pensionärer står för 15 procent av de kommunala skatteintäkterna och tre procent kommer från övriga organisationer.

Fyra av fem jobb skapas i små företag

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att fyra av fem jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Sedan 1990 har antalet jobb i privata småföretag ökat med 868 300, jämfört med 400 400 i större företag och en minskning med 28 900 i offentligt ägda verksamheter och övriga organisationer.

Jobbutveckling.png

Åre toppar kommunlistan 

På kommunal nivå står småföretagen för den största delen av skatteintäkterna i 208 av Sveriges 290 kommuner. Småföretagens andel i kommunala skatteintäkter är – precis som i Välfärdsskaparna 2017 − störst i Åre (43 procent) och lägst i Oxelösund (18 procent). Sorsele tar andra platsen i rangordningen och Österåker hamnar på tredje plats.

 

Gotland toppar länslistan 

På länsnivå är det Gotland som toppar listan med högst andel kommunala skatteintäkter från småföretag. En tredjedel av skattekronorna kommer från småföretagen. På andra plats följer Stockholms län, där småföretagen står för 32 procent av de kommunala skatteintäkterna. Jämtland fullbordar topp tre med 31 procent av kommunens skatteintäkter från småföretag.

 

 

Småföretagare skapar inte bara arbetstillfällen och skatteintäkter, de bidrar dessutom till en kommunal riskspridning. När en stor arbetsgivare lägger ned verksamheten eller flyttar ut från kommunen påverkar det kommunens skatteintäkter betydligt mer än om en ett mindre företag tvingas lägga ned.  Här är hela listan över hur stor andel av kommunernas inkomstskatteintäkter som kommer från olika sektorer. 

 

Politiska förslag

Företagare har behov av goda och stabila politiska förutsättningar och positiva attityder till företagande. Politiker på nationell, regional och kommunal nivå kan hjälpa till att åstadkomma det. För att underlätta för småföretagen att skapa jobb och bidra till välfärden föreslår Företagarna:

  • Lägre skattesatser på produktiva verksamheter som arbete och företagande.
  • Samtliga kommuner ska ha en tjänstegaranti gentemot företag att fatta beslut om tillståndsärenden inom en viss tid. De avgifter som tas ut för olika tillstånd måste vara transparenta och tydliga.
  • Staten ska inte konkurrera med privata aktörer, och så många marknader som möjligt borde öppnas upp för privata aktörer.
  • Samtliga kommuner ska erbjuda en lotsfunktion där samordning sker kring enskilda företagsärenden som kräver kontakt med flera olika förvaltningar och myndigheter.
  • Oberoende konsekvensanalyser ska vara en självklarhet när ny policy introduceras, och det ska tas hänsyn till dynamiska effekter på kort och lång sikt.

Ladda ner rapporten Välfärdsskaparna 2019

Välfärdsskaparna 2019 (PDF).

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.