podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Riktningslöst facit för sjukförsäkringspolitiken

Publicerad 30 jan 2019
Den gångna mandatperioden har präglats av en intensiv debatt och flera stora beslut som rör sjukförsäkringen. Dessa har även haft en stor inverkan på företagandet. I en ny promemoria har Företagarna granskat de politiska besluten, och domen är delvis hård.

– Vi ser att den förra regeringen tog tag i några viktiga frågor, men av vår sammanställning av besluten som fattades framgår att det saknats en tydlig riktning och långsiktighet, säger Erik Ageberg, expert på socialförsäkringsfrågor på Företagarna.

Det övergripande målet för regeringen har varit att minska antalet sjukpenningdagar, men där märks också en tydlig inkonsekvens i de beslut som fattats enligt Ageberg.

– Å ena sidan införde man bestämmelser om att företagen ska vara skyldiga att ta fram rehabiliteringsplaner för att sjukskrivna ska komma tillbaka i arbete fortare. Samtidigt infördes förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar som är det viktigaste verktyget för mindre företag för att förebygga ohälsa. Det går helt enkelt inte ihop, säger Erik Ageberg.

Men allt har inte varit dåligt. Bland de beslut som företagarna har välkomnat finns införandet av ersättning för företag med höga sjuklönekostnader som syftar till att dämpa de negativa effekter på företagande som sjuklöneansvaret har.

– Sjuklöneansvaret innebär att företagen måste betala för annat än utfört arbete, och även om högkostnadsskyddet för företag är otillräckligt är det ett steg på vägen mot att dämpa de negativa effekter som det har på företagens benägenhet att anställa, säger Erik Ageberg.

Politiska förslag om sjukförsäkringen lyser med sin frånvaro i uppgörelsen mellan centerpartiet, liberalerna, miljöpartiet och socialdemokraterna. Företagarnas medskick till den nya regeringen är att fortsätta reformera sjukförsäkringen och att ta hänsyn till företagandet förutsättningar under kommande mandatperiod. Det är angeläget både för sysselsättningen och för eget företagares sociala skyddsnät.

– Socialförsäkringar berör hela företagarkollektivet. Det måste vara lika naturligt att driva företag som att vara anställd, och därför måste reglerna inom socialförsäkringssystemet vara anpassade även för företagare, säger Erik Ageberg.

För mandatperioden som följer vill Företagarna att regeringen tar tag i följande frågor:

  • Beräkna den sjukpenningsgrundande inkomsten på historiska inkomster – på så vis skulle företagare på ett mer transparent sätt kunna beräkna sin ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet.
  • Slopa förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar. För att utöka sitt skyddsnät och komma tillbaka i arbete så snart som möjligt väljer många företagare att på egen hand teckna sjukvårdsförsäkringar för sig själva och sina anställda. Att regeringen sedan i somras förmånsbeskattar dessa avgörande sjukvårdsförsäkringar är fel väg att gå.
  • Modernisera föräldraförsäkringen – gör det enklare att kunna kombinera föräldraskap med företagande genom möjlighet för företagare att överlåta föräldradagar till närstående och att kunna fortsätta ha en viss verksamhet i företaget kombinerat med föräldraledigheten.

Läs Företagarnas granskning av sjukförsäkringspolitiken i sin helhet: Sjukförsäkringen under mandatperioden 2014-2018.

Fler nyheter från Företagarna