headphones newspaper video-player

Småföretag

Ett företag som har mellan 0-50 anställda räknas till småföretag.

Fyra av fem jobb skapas i små-och medelstora företag och det är småföretagen och deras anställda som bidrar mest till de kommunala skatteintäkterna i tre av fyra kommuner i Sverige.

Det är därför viktigt att Sveriges politiker ändrar lagar och regler så att de blir mer småföretagarvänliga. För att uppmärksamma och säkerställa att politiker på lokal, regional och nationell nivå vet om detta driver vi kampanjen #4av5jobb. Läs mer om det vad #4av5jobb innebär