headphones newspaper video-player

Om Jobbskaparna

Med Jobbskaparna vill vi hylla företagare i Sverige.

4 av 5 jobb skapas idag i mindre företag. Företagare är jobbskapare, samhällsbärare och välfärdsbyggare.

Företagarna företräder över 60 000 företagare och har 240 föreningar. Vi erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika, oavsett hur företagaren definierar framgång.

Politikerna lyssnar på oss och vi finns med i utredningar för nya lagar och regler som rör småföretagare. Som den lokala rösten i näringslivsfrågor påverkar vi beslutsfattare i landets kommuner med våra ca 1900 förtroendevalda medlemmar.

Vi arbetar hårt för att minska regelbördan, sänka företagarfientliga skatter och öka kompetensförsörjningen så det blir lättare att anställa. Entreprenörer och samhällsbärare ska fokusera på att förverkliga sina drömmar istället för att lägga tid på pappersarbete.