För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Se filmen om Jobbskaparna här

Om Jobbskaparna

Med Jobbskaparna vill vi hylla företagare i Sverige. 4 av 5 jobb skapas idag i mindre företag. Företagare är jobbskapare, samhällsbärare och välfärdsbyggare.

Företagarna företräder över 60 000 företagare och har 250 föreningar. Vi erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika, oavsett hur företagaren definierar framgång.

Politikerna lyssnar på oss och vi finns med i utredningar för nya lagar och regler som rör småföretagare. Som den lokala rösten i näringslivsfrågor påverkar vi beslutsfattare i landets kommuner med våra ca 2000 förtroendevalda medlemmar.

Vi arbetar hårt för att minska regelbördan, sänka företagarfientliga skatter och öka kompetensförsörjningen så det blir lättare att anställa. Entreprenörer och samhällsbärare ska fokusera på att förverkliga sina drömmar istället för att lägga tid på pappersarbete.

Bli medlem