För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Omställningsstudiestödet – dyr felprioritering

Publicerad 7 mar 2024
Omställningsstudiestödet skapar rundgång för dem som är väletablerade på arbetsmarknaden snarare än ingångar för de som har svag ställning på den.

I oktober 2022 infördes omställningsstudiestödet, ett helt nytt offentligt studiestöd jämte det ordinarie studiestödet. Det är en del av det paket för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden som fackföreningar och arbetsgivarorganisationer presenterade för regeringen häromåret. Till skillnad från det ordinarie studiestödet vänder sig omställningsstudiestödet till dem som är mitt i arbetslivet och det ger stöd upp till 80 procent av lönen. 

Ändringar i omställningsstudiestödet 

Söktrycket till omställningsstudiestödet har från början varit högt, men handläggningstiderna långa. Regelverket har fått kritik för att vara krångligt. Som svar på det skickade regeringen i januari ut två förslag på remiss. Den vill dels korta handläggningstiderna och införa mer automatiserade processer, dels ändra reglerna för bedömningen av vilka utbildningar som det ska gå att få omställningsstudiestöd för.  

Företagarna är kritiska till förslaget att bredda regelverket så att fler som i dag jobbar inom bristyrken ska kunna ta del av omställningsstudiestödet. 

− Att som individ gå från ett bristyrke till ett annat gynnar inte kompetensförsörjningen i stort, säger Diana Vasiliou, Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning. 

Remissyttrande över Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken.

Felaktigt system i grunden 

Företagarna har sedan förslaget om omställningsstudiestöd fördes fram varit kritiska till dess införande.

Företagarna avstyrker införandet av ett omställningsstudiestöd.

− Problemet med omställningsstudiestödet är att det är utformat så att arbetstagare med svagare arbetsmarknadsetablering missgynnas och arbetstagare som redan är väl etablerade på arbetsmarknaden gynnas, säger Diana Vasiliou. 

Diana_Vasiliou_rund.png

Även om det kan finnas skäl till att personer som är etablerade på arbetsmarknaden inom ett visst arbetsområde kan behöva kompetenshöjande insatser, anser Företagarna att förslagen från regeringen inte främjar stärkande av kompetens och förbättrade instegsmöjligheter för personer som för närvarande är i andra yrken eller arbetsområden.  

− Att satsningen ska utökas både i medel och omfång till att omfatta fler redan väletablerade på arbetsmarknaden i ett ekonomiskt pressat läge är fel, säger Diana Vasiliou. 

Möt företagens reella behov 

Företagarna menar att de reella behoven av kompetens i små och medelstora företag måste vara vägledande vid bedömningen av en omställningsorganisation. I dag finns en överhängande risk att omställningsstudiestödet riktar sig alltför brett och därmed inte möter de faktiska behoven som finns hos många småföretag. 

−Ett sätt att möta de reella behoven som företagen har är att i stället underlätta genomförandet av kompetensutvecklande utbildningsinsatser, och att dessa är avdragsgilla oavsett i vilken form eller i vilka lokaler den genomförs, säger Diana Vasiliou. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna