För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

Publicerad 5 mar 2024
Företagarna avstyrker promemorians förslag i sin helhet.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås att reglerna för bedömningen av vilka utbildningar som omställningsstudiestöd får lämnas för ska förändras, så att endast arbetsmarknadens behov inom det arbetsområde som utbildningen gäller ska beaktas, inte den sökandes nuvarande arbetsmarknad.

Att det behöver göras satsningar på såväl företagens kompetensförsörjning som kompetensutveckling är tydligt, men Företagarna var kritiska redan vid införandet av omställningsstudiestödet och vidhåller att det finns en överhängande risk att det snarare är arbetstagare som redan är väl etablerade på arbetsmarknaden som kommer att nyttja stödet, medan arbetstagare med svagare arbetsmarknadsetablering inte kommer att gynnas av stödet.

Att som individ gå från ett bristyrke till ett annat minskar inte arbetslösheten eller gynnar kompetensförsörjningen i stort, vilket var den ursprungliga kritiken vid införandet av stödet i sig. Att satsningen ska utökas både i medel och omfång till att omfatta fler redan väletablerade på arbetsmarknaden i ett ekonomiskt pressat läge är inte gynnsamt.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.