För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas expert med när osund konkurrens utreds

Publicerad 19 feb 2024
Magnus Johansson, Företagarnas expert på konkurrens och offentlig upphandling, ingår i den utredning som nu ska att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
Magnus Johansson är Företagarnas expert på konkurrens och offentlig upphandling. Foto: Oskar Omne.

Det är utredning om nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader (KN 2023:03) som på sitt bord fått tilläggsdirektivet om att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Syftet är att täcka upp alla ”luckor” i konkurrensreglerna, som regeringen uttrycker saken.

Utredning sks syna osund konkurrens

Snedvriden konkurrens

Företagarnas expert på konkurrens och offentlig upphandling, Magnus Johansson, ingår i utredningens expertgrupp och han välkomnar det vidgade uppdraget.

− När exempelvis kommunala och statliga bolag agerar på en konkurrensutsatt marknad är det av största vikt att dessa bolag inte snedvrider konkurrensen. Särskilt mot bakgrund av att dessa bolag har tillgång till skattemedel, saknar vinstkrav och inte kan försättas i konkurs, säger han.

Tandlös lagstiftning

Konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, de så kallade KOS-reglerna, är viktiga för att motverka osund konkurrens, men de lämnar enligt Magnus Johansson en del i övrigt att önska.

− Konkurrensverket har själv signalerat att lagstiftningen är för tandlös och därför behöver en översyn. Jag delar den bedömningen fullt ut och det är välkommet att även regeringen nu gör det, säger han.

I kommittédirektiven från Klimat- och näringsdepartementet skriver regeringen att det finns en risk för konkurrensproblem när offentliga aktörer bedriver säljverksamhet och att riskerna förefaller ha ökat under senare års ekonomiska svårigheter.

Konkurrens under lupp med hjälp av Företagarna

Tuffare krav på det offentliga

Tilläggsdirektiven innebär därför att utredningen nu ska analysera hur genomslaget för reglerna om konkurrensbegränsande offentlig självverksamhet kan öka och om verksamhetsförbud bör kunna meddelas mot även statliga aktörer. Utredningen ska dessutom bedöma om det bör införas ökade möjligheter for Konkurrensverket att vidta åtgärder mot konkurrensbegränsande offentlig självverksamhet, om myndigheten bör ha beslutanderätt i ärenden om sådant samt ta ställning till om det bör införas en utökad skyldighet for offentliga aktörer att särredovisa säljverksamhet.

− Jag ser fram emot att få delge utredningen de insikter som jag får från Företagarnas medlemmar om hur de drabbas av osund konkurrens, säger Magnus Johansson.

Taggar
Riks Nyhet Övrigt
Fler nyheter från Företagarna