För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Konkurrens under lupp med hjälp av Företagarna

Publicerad 20 dec 2023
Företagarnas konkurrensexpert Magnus Johansson ingår i den expertgrupp som ska bistå den särskilde utredaren med att undersöka behovet av nya, kompletterande regler inom konkurrensområdet.

Företagarnas politiska experter är eftertraktade. I dagarna förordnade energi- och näringsminister Ebba Busch Företagarnas expert på konkurrens och offentlig upphandling, Magnus Johansson, till att ingå i den utredning om nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader (KN 2023:03) som regeringen tillsatte i oktober.

En särskild utredare ska fram till februari 2025 överväga om det finns behov av nya, kompletterande regler inom konkurrensområdet för att stärka och komplettera den befintliga konkurrenslagstiftningen.

− Jag är glad över att få möjlighet att bidra till utredningens arbete. Fungerande konkurrens är en grundbult för ett gott företagsklimat och jag kommer särskilt att lyfta de små företagens perspektiv, säger han.

Möjlighet att påverka 

Magnus Johansson ingår i en grupp av nio experter som jämte sekreteraren, huvudsekreteraren och den särskilda utredaren Eva Edwardsson tar sig an uppdraget.

−En utredning är första steget i en lagstiftningskedja och en möjlighet att vara med att påverka från start. Att sitta med som expert i en utredning är nog den del av Företagarnas påverkansarbete som märks minst utåt, men som å andra sidan kan få störst effekt, säger han.

Utredningen kan se som en uttryck av en internationell trend som handlar om att anpassa lagstiftning för att kunna angripa konkurrensproblem som omfattar marknader som helhet och som inte bara riktar sig mot förfaranden från enskilda företags sida.

− Det talas ibland om konkurrens om marknaden i stället för konkurrens på marknaden. Till exempel om plattformsföretag har en dominerande ställning som hindrar konkurrens, säger Magnus Johansson.

Utredningen Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och bedöma behovet av ett nytt, bredare konkurrensverktyg som komplement till nuvarande konkurrensverktyg,
  • ta ställning till om företag bör ha en skyldighet att informera Konkurrensverket om att en företagskoncentration genomförs i de fall företagen inte är skyldiga att anmäla förfarandet enligt konkurrenslagen, och
  • lämna de författningsförslag som övervägandena ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna