För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Utredning ska syna osund konkurrens

Publicerad 19 feb 2024
Företagarna välkomnar att regeringen beslutat utreda de så kallade KOS-reglerna som begränsar säljverksamhet som bedrivs av kommuner, regioner och staten.

På torsdagens regeringssammanträde fattade ministrarna beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.  

− Osund konkurrens hämnar entreprenörskap och tillväxt. Det drabbar inte minst små och medelstora företag, där offentliga aktörers säljverksamhet har en stor lokal påverkan. Villkoren för offentlig och privat säljverksamhet måste därför bli mer likartade och hindren för väl fungerande konkurrens tas bort, säger energi- och näringsminister Ebba Busch

Osund konkurrens från kommuner  

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, de så kallade KOS-reglerna i konkurrenslagen, tillkom 2010 som komplementet till dess bestämmelser om förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. Bakgrunden var att många företag under lång tid lyft problemet med att offentliga aktörer sålde varor och tjänster som snedvred konkurrensen till de privata aktörernas nackdel.  

Enligt KOS-reglerna kan kommuner, regioner och staten förbjudas att sälja och hyra ut varor och tjänster om deras agerande begränsar konkurrensen på marknaden. Viss säljverksamhet som bedrivs av kommuner och regioner kan även förbjudas helt och hållet. Den som bryter mot förbundet kan tvingas betala vite.  

Välkommen översyn  

Magnus.png

Företagarna välkomnar att regeringen genom utredningsuppdraget vill öka Konkurrensverkets möjligheter att undanröja osund konkurrens från offentliga aktörer. Så sent som i november i fjol gjorde Konkurrensverket en hemställan till regeringen om skärpt reglering av just konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 

− KOS-reglerna är för tandlösa. Vi ser alltjämt att företag tvingas konkurrera med offentlig verksamhet inom allt från lokalvård och gym till installationer av laddstolpar. Det är inte så det är tänkt att fungera, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert på konkurrens och offentlig upphandling.  

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025. 

Taggar
Riks Nyhet Övrigt
Fler nyheter från Företagarna