För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Regeringens inflationsbekämpning missar målet

Publicerad 20 sep 2023
Budgetsatsningarna under rubriken “Sveriges tillväxt ska öka genom strukturreformer” innehåller tyvärr ingenting som kommer att göra något större avtryck på svensk tillväxt.

I regeringens budgetproposition som i dag läggs på riksdagens bord står att den avser ”bekämpa inflationen samt stötta hushåll och välfärd”, samtidigt som den bland annat ger ökade bidrag till kommuner och regioner, en utgift som tar 40 procent av reformutrymmet i anspråk.

− Ord och handling måste hänga ihop. Hade regeringen menat allvar med sin inflationsretorik hade den sänkt arbetsgivaravgifterna, inte höjt dem. Då hade den minskat kostnaderna för såväl företag som kommuner och regioner samtidigt som de minskat inflationstrycket, säger Johan Grip, chefsekonom på Företagarna.

Ena handen vet inte vad den andra gör

Den i grunden lovande reformen etableringsjobb är ännu ett exempel på att den ena handen inte vet vad den andra gör. Sex av tio småföretag utestängs från reformen och regeringen missar därmed möjligheten till en bredare matchning på arbetsmarknaden.

− Arbetslinjen ska återupprättas, men etableringsjobb ska bara gå till företag med kollektivavtal. Varför? Hur motiverar en moderatledd regering detta inför Sveriges alla småföretagare, frågar Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Upprustningen av försvaret och satsningar för att bekämpa kriminaliteten kostar pengar och det är nödvändiga kostnadsökningar givet den situation landet befinner sig i. Men för att finansiera detta behövs en skattebas.

− För att vi ska ha råd att betala för nödvändiga satsningar på inre och yttre säkerhet krävs ett välmående näringsliv − det krävs ett starkare och bättre fungerande Sverige AB, säger Pernilla Norlin.

Brist på strukturreformer

Satsningar på grönt stål i norr kommer att kräva enorma satsningar på ökad elproduktion. Tillkommer inte ny elproduktion i tid kommer de nya satsningarna i norr att pressa upp elpriserna för hushåll och företag i redan hårt pressade elområde 3 och 4 i söder. 

− Allt för länge har nödvändiga strukturreformer uteblivit, och vi tappar konkurrenskraft när regering efter regering inte klarar av att se till Sveriges bästa på lång sikt. Vi har en hög arbetslöshet och en låg tillväxt − det borde vara tvärtom, säger Pernilla Norlin.

Att en produktivitetskommission tillsatts är enligt Företagarna bra, men att den ska lämna förslag först om två år är symptomatiskt för hur den här regeringen inte prioriterar strukturreformer här och nu. 

− Att vända på detta kräver stora strukturreformer för att stimulera både utbud och efterfrågan, det är inte längre frågan om att finjustera − det krävs ett ordentligt grovjobb för att få Sverige på rätt kurs, säger Johan Grip.

Inget Utopia, bara ett välskött Sverige

Budgetsatsningarna under rubriken “Sveriges tillväxt ska öka genom strukturreformer” innehåller tyvärr ingenting som kommer att göra något större avtryck på svensk tillväxt och beloppen är många gånger mindre än de ökade bidragen som ska gå till Sveriges kommuner och regioner. 

−  Vi vill ha ett företagarvänligt Sverige med konkurrenskraftiga skatter och tillgång till väl underhållen infrastruktur i hela landet för att möjliggöra transporter av varor och personal. Därtill behövs det bostäder där nya jobb skapas och det behövs el till rimliga priser året runt i hela landet. Vi kräver inget Utopia, bara ett välskött Sverige, säger Johan Grip.

Fler nyheter från Företagarna