podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra att plastpåseskatten försvinner

Publicerad 13 sep 2023
Regeringen bör ta tillvara på lärdomarna från plastpåseskattens brister inför framtida avvägningar av punktskatter, anser Företagarna.

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen att skatten på plastbärkassar avskaffas den 1 november 2024.

– Vi är övertygade om att svenska folket använder sig av plastpåsar på ett klokt sätt i sin vardag och att det inte finns ett syfte i att de ska vara extra dyra, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i en intervju med SVT.

Felkonstruerad skatt

Företagarna välkomnar att skatten på plastbärkassar avskaffas helt, i stället för att som tidigare aviserats bli lägre från och med årsskiftet.

– Plastpåseskatten hade ett flertal problem i konstruktionen redan från början. Den drog inte heller in så mycket skattepengar som regeringen hade trott. Det är rimligt att den nu avskaffas, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Skatt som saknar legitimitet

I Företagarnas svar på den promemoria om sänkning av skatten som Finansdepartementet remitterade i våras inför förhandlingarna om höstbudgeten konstaterar Patrick Krassén att försäljningen av plastpåsar på rulle, som inte träffas av skatten, ökade med 75 procent efter införandet av skatten på engångsplastpåsar. Sådana snedvridande effekter mellan identiska produkter är inte bra. Inte heller att påsar tillverkade av biologiskt nedbrytbara och komposterbara material träffas av skatten, vilket har varit till men för investeringar i tillverkning av sådana miljövänliga alternativ.

– Rätt utformade kan punktskatter fylla funktionen att både ge miljönytta och skatteintäkter som kan växlas mot sänkta skatter på till exempel arbete och företagande. Men de måste också ha legitimitet hos de som ska betala skatten. Lärdomarna från plastpåseskattens brister kan regeringen ta fasta på inför framtida avvägningar av punktskatter, säger han.

Sverige uppfyller målen

Platspåseskatten infördes 2020 som en konsekvens av EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar.

I ett pressmeddelande från Finansdepartementet motiverar regeringen avskaffandet av skatten med att förbrukningen i Sverige ligger långt under EU:s förbrukningsmål på max 40 tunna plastbärkassar per person och år, samt att skatten bedöms ha vissa negativa effekter, såsom administrativa kostnader och kan dessutom leda till ökad konsumtion av andra alternativ.

Fler nyheter från Företagarna