För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: Promemorian Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 26 jun 2023
I promemorian föreslås att normalskattesatsen sänks till 50 öre per plastbärkasse. Skattesatsen för det som klassas som ”mycket tunna plastbärkassar” föreslås sänkas till 5 öre per kasse. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Läs hela remissvaret som pdf. 

Företagarna var kritiska till utformningen av skatten på plastpåsar när den infördes. Vi ansåg att det underlag avseende nedskräpning som anfördes som skäl för skatten inte med tillräckligt fog kunde visa att spridning av plast i naturen faktiskt har plastpåsar sålda i Sverige som betydande källa.

Som anges i promemorians konsekvensanalys, har skatten lett till en påtagligt minskad förbrukning av engångsplastpåsar. På så sätt har dess syfte uppnåtts och det är därför rimligt att skatten minskas. Det bör dock påpekas att försäljningen av plastpåsar på rulle ökade med 75 procent efter införandet av skatten på engångsplastpåsar. Dessa plastpåsar träffas inte av skatten, vilket medför en snedvridande effekt mellan identiska produkter. Omvänt har påsar tillverkade av biologiskt nedbrytbara och komposterbara material träffats av skatten, vilket har varit till men för investeringar i tillverkning av sådana miljövänliga alternativ. Regeringen bör i förändringarna av skatten på plastbärkassar beakta även dessa aspekter, inte enbart skattens nivå. Vad avser ”mycket tunna plastbärkassar” bör de undantas från skatten helt, eftersom de inte omfattas av EU-direktivets förbrukningsmål.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.