För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter tillgängliga

Publicerad 31 okt 2023
Om drygt ett år börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter att gälla. Redan nu går det att ta del av dem och förbereda sig inför att de träder i kraft 1 januari 2025.

Den 1 januari 2025 börjar en ny regelstruktur gälla för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd. Men redan nu finns den tillgänglig på myndighetens webbplats så att arbetsgivare ska kunna bekanta sig med den nya strukturen innan den träder i kraft.  

− Det är bra att Arbetsmiljöverket digitaliserat de nya föreskrifterna. Vi har följt deras arbete med att ta fram den nya regelstrukturen och var tidigt kritiska till att digitaliseringen var eftersatt. Nu har Arbetsmiljöverket tagit till sig av kritiken och gjort rätt, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsmiljö och arbetsrätt.  

67 orange pappershäften  

För att förstå vad det handlar om behöver man veta att den centrala lagen på området – Arbetsmiljölagen – är en ramlag som bara innehåller grundläggande bestämmelser och allmänna krav om arbetsmiljö. Lagen kompletteras med arbetsmiljöförordningen. Den innehåller bestämmelser om skyddskommittéer, skyddsombud och liknande. Men det detaljerande regelverket med bestämmelser för arbetsmiljö som alla är skyldiga att följa ansvarar Arbetsmiljöverket för. Det finns i dess författningssamling, AFS. Det rör sig om ungefär 2 300 regelparagrafer i 67 orange pappershäften, från Anestesigaser (AFS 2001:7) under A till Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) under V.  

Första översynen på 40 år  

Under de senaste sju åren har Arbetsmiljöverket arbetat med att se över och modernisera författningssamlingen. Det är första gången det sker. De 67 föreskriftshäftena som gäller nu blir från och med 2025 bara 15 till antalet och innehållet blir sökbart digitalt.  

− Regelparagraferna har adderats på varandra under 40 år. Det finns dubbelregleringar och otydligheter om allmänna råd och även en del gammaldags språk som krånglar till det. En översyn har därför varit helt nödvändig. Det är så klart också otidsenligt att kånka runt på pärmar med tryckta häften på 2020-talet, säger Lise-Lotte Argulander.  

Samma skydds- och kravnivå för (nästan) alla  

Arbetsmiljöverket är noga med att understryka att den nya regelstrukturen inte innebär att reglernas skydds- eller kravnivå förändras. Det handlar med andra ord om samma regler som de som nu gäller, med ett undantag. Föreskrifterna som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare kommer från och med 1 januari 2025 innehålla nya regler och krav som förtydligar ansvar och uppgifter framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen. 

Fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete 

När det nya regelverket börjar gälla kommer det att vara möjligt att börja utifrån tre olika ingångar, beroende på i vilken roll man läser föreskrifterna: som arbetsgivare, som byggherre eller byggarbetsmiljösamordnare eller som produkttillverkare.  

En annan viktig förändring är att tydligheten om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) betonas genom hela regelstrukturen.  

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

Den nya regelstrukturen är en del av Arbetsmiljöverkets regelförnyelse. 

De nya föreskrifterna beslutades 15 september 2023 och träder i kraft 1 januari 2025.  

I vanliga fall är tiden mellan beslut och ikraftträdande tre månader när Arbetsmiljöverket beslutar om nya föreskrifter. Den långa ikraftträdandeperioden är till för att alla som behöver ska kunna förbereda sig på förändringen. 

Föreskrifter som träder i kraft 1 januari 2025.  

Källa. Arbetsmiljöverket. 

Fler nyheter från Företagarna