För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Strängare krav för arbetskraftsinvandring

Publicerad 1 nov 2023
Företag som inte hittar personer att anställa får nu svårare att använda sig av  arbetskraftsinvandring för att lösa kompetensbristen.
människor i rörelse

Nu gäller de skärpta kraven på lönenivå för arbetskraftsinvandrare. De trädde i kraft 1 november. Förändringen innebär att utlänningslagen slår fast att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Vad detta är anges i en förordning från regeringen.

God försörjning 

God försörjning definieras som en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige. För närvarande betyder det att månadslönen måste vara lägst 27 360 kronor. Dessutom måste den vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Om lönen som är i nivå med kollektivavtal eller praxis ändå ligger under försörjningskravet så är det försörjningskravet som gäller.

Fel att försvåra för arbetskraftsinvandring

Företag och anställda i kläm 

Företagarna är kritiska till de skärpta kraven, eftersom många företag är beroende av arbetskraftsinvandring. 

− Det är en gåta varför regeringen anser att företag som inte hittar rätt kompetens i Sverige ska betala priset för regeringens desperats iver att begränsa migrationen. Det handlar om personer som försörjer sig själva och bidrar till de svenska företagens tillväxt, säger Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert i frågor kopplade till migration, integration och arbetsmarknad. 

Vad får symbolpolitiken kosta?

Enligt Migrationsverkets statistik har ungefär var fjärde arbetstagare en lön under det nya försörjningskravet. Därför påverkas många branscher av de nya bestämmelserna. Det handlar om allt från service och omsorg till försäljning och skogs- och lantbruk. 

− Kompetensbristen är i högsta grad ett verkligt problem för mängder av företag. Det regeringen gör nu är att de låter företagen betala priset för kompetensbristen, de stryper företagens möjlighet att hitta arbetskraft utan att lösa tillgången till rätt kompetens, säger Catharina Bildt Grape. 

Dåliga svar och obesvarade frågor

Som en hög minimilön

En annan effekt av kravet på god försörjning är att fler kräver löneökningar. Kommunal i Umeå vill förhandla upp medlemmarnas ingångslön till samma nivå. 

Det är bakvänt när vi hamnar i en situation när alla branscher som har behov av utländsk kompetens och arbetskraftsinvandring ska ha löner som ligger i nivå med medianlön. Det betyder att regeringen i praktiken sätter en hög minimilön, säger Lise-Lotte Argulander, Företagnas expert arbetsrätt och arbetsmiljö. 

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna