För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Elsmockan träffar företag i hela landet

Publicerad 13 jan 2023
Återföring av flaskhalsavgifter har visat sig vara ett omständligt, dyrt och långsamt sätt att försöka lindra företagens elsmäll.

Under november och december var elpriset periodvis högt i hela Sverige. Timråföretagaren Sani Stakic berättar i artikeln Elpriset sätter press på parken att företagets elräkning för december var tre gånger högre än under motsvarande månad 2021. Han är inte ensam om att nu bäva för vad nästa räkning landar på.

Företagare i elområde 3 och 4 kunde ta fasta på onsdagens beslut från Energimarknadsinspektionen. Genom att godkänna Svenska Kraftnäts ansökan om att använda intäkter från flaskhalsavgifter till att finansiera en nödåtgärd för företag togs ett steg närmare en faktisk utbetalning av pengar, även om någon tidpunkt inte finns att ta på. Företagare i elområde 1 och 2 omfattas däremot inte av den modell som ska komma på plats snarast möjligt.

− Den modell regeringen valt har visat sig vara ett omständligt, dyrt och långsamt sätt att försöka lindra företagens elsmäll och den når ändå bara delar av landet, säger Joakim Sjöstedt, Företagarnas regionchef i Västernorrland och Jämtland. 

Joakim_Sjöstedt_rund.png

Lindring krävs även i norra Sverige 

 

Regeringen beslutade i veckan att sätta i gång ytterligare en process med att få ett nytt elstöd på plats. Det ska omfatta hushåll i hela landet, vara baserat på förbrukningen under november och december och bygga på samma modell om att återföra pengar från flaskhalsintäkterna. Företag omfattas däremot inte.

− Nu när regeringen har konstaterat att vi även i norr har haft orimligt höga priser i november och december förväntar jag mig att även företag ska kunna få kompensation, säger Joakim Sjöstedt.

Lindring här och nu

Sani Stakic på Bergeforsparkens Camping och Stugby betonar i artikeln att han tycker att det är viktigt att regeringen kommer till skott med lindringar av de höga elpriserna.

Hur sannolikt är det att även företagare i norra Sverige får kompensation, bortsett från de som kan få del av det särskilda planerade stödet till elintensiva verksamheter? Det går inte att svara på, enligt Företagarnas chefsekonom Johan Grip

− Vi har länge sagt att företagen behöver kostnadslättnader här och nu. Hittills har regeringen inte kunnat leverera det, säger han.

Engångsmodell  än en gång

Det enda regeringen gjort utöver modellerna för att återföra flaskhalsintäkter är att avisera en utökad möjlighet att få skatteanstånd. Det är enligt Företagarna inte en tillräckligt kraftfull åtgärd för att lätta på den ekonomiska bördan orsakad av de extrema elkostnaderna.

Som prognoserna ser ut i dag tyder inget på att elpriserna kommer att sjunka under 2023. Det är enligt Johan Grip ett argument för att använda fler verktyg än återföringen av flaskhalsavgifter. 

Johan_Grip_rund.jpg

− Det här ad hoc-förfarandet med att ge Svenska kraftnät uppdrag att ta fram modeller baserade på historisk förbrukning förlorar ju poängen om det görs mer än en gång, som nu skett. Då byggs det ju in en förväntan på att det kommer mer pengar och det kan påverka elkonsumtionen, trots att regeringen menar att modellen ska förhindra det, säger han. 

Sänk elskatten och arbetsgivaravgiften

Företagarna anser att det i sig är bra att återföra pengar för flaskhalsintäkter eftersom det inte kan vara meningen att staten gör oväntade överskott samtidigt som företag och hushåll går på knäna. Däremot är det inte det bästa sättet för att åstadkomma en lättnad på den akuta kostnadspressen. 

− Sänkt skatt på el och sänkt moms kan få snabbare genomslag och sänker dessutom kostnaderna för hushåll och företag i hela landet. Kombinerar man det med en sänkning av arbetsgivaravgiften för att hjälpa personalintensiva företag att behålla personal i en tid av breda kostnadsökningar så skulle det göra stor nytta, säger Johan Grip.

Fler nyheter från Företagarna