podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kompletterande stöd till elintensiva företag

Publicerad 9 nov 2022
Regeringen vill att elintensiva företag ska få mer stöd än det som de kommer att få genom det redan aviserade elprisstödet.
Genrebild. Skopa för smält metall pressgjuterimaskin. Foto: Shutterstock.com.

Än så länge finns inget definitivt besked om när elprisstödet till företag och hushåll i elprisområde tre och fyra kommer att betalas ut. Däremot meddelade finansminister Elisabeth Svantesson i samband med presentationen av regeringens budgetproposition att elintensiva företag kommer att få ett riktat stöd under 2023. Detaljerna i det är under utformning i Regeringskansliet.  

− Det handlar om vissa företag som har mycket hög del av sin produktionskostnad som elkostnad. Det kan vara företag som har ställt om från fossil energi i produktionen till el och nu drabbas av extrema kostnader, sade finansministern.  

17 november: Klartecken för elprisstödet – med tak

Beräkna ditt preliminära elprisstöd 

Välkommet besked

Johan_Grip_rund.jpg

Ett exempel på företag som kan komma i fråga för stödet är enligt finansminister Elisabeth Svantesson gjuterier. Det handlar alltså inte om ett brett stöd, utan om ett komplement till elprisstödet som är tänkt att gå till ett begränsat antal företag under en begränsad tid. I budgeten anvisas 2,4 miljarder kronor, men det räknas inte som betalningsflöden i staten som påverkar de offentliga finanserna eftersom Svenska kraftnät enligt nationalräkenskaperna är en del av näringslivet. Transfereringen är alltså tänkt att vara neutral.   

Företagarna är positiva till beskedet från regeringen. 

− Elprisstödet som alla nu väntar på kommer inte att göra så stor skillnad för de riktigt elintensiva företagen i södra Sverige, så det är bra att regeringen vill komplettera det med ett riktat stöd som gör att de kan få en förstärkt återbetalning, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.  

Gränsdragning

Det återstår att se var gränsen sätts för vad som anses vara elintensiv verksamhet och berättiga till stöd.  

− Det är viktigt att den oundvikliga gränsdragningen inte uppfattas som godtycklig eller orättvis. Därför måste modellen vara så transparent som möjlig, säger Johan Grip. 

Oktober till mars

Det sedan tidigare aviserade elprisstödet bygger på att pengarna tas från så kallade flaskhalsinkomster som tillfaller systemoperatören (Svenska Kraftnät) när det uppstår kapacitetsbrist i överföringen mellan två elprisområden. Det riktade stödet till elintensiva företag ska också i första hand tas från flaskhalsinkomster. Den modell som nu håller på att tas fram är tänkt att  omfatta stödperioden oktober 2022 till mars 2023.  

Modellen förutsätter liksom elprisstödet godkännande av Europeiska kommissionen och en oberoende prövning av Energimarknadsinspektionen.  

− Det är viktigt att regeringen arbetar snabbt. Företagen det handlar om behöver få återbetalning genom den nya stödmekanismen så fort det går, Johan Grip. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna