podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Grönt ljus för att återföra flaskhalsavgifter

Publicerad 11 jan 2023
Återföringen av pengar för överdebiterade elpriser är nu ett steg närmare att bli verklighet, men regeringen måste kommunicera ett datum.

På onsdagen godkände Energimarknadsinspektionen (Ei) Svenska Kraftnäts ansökan om att få använda intäkter från flaskhalsavgifter för att finansiera en nödåtgärd för företag. Det betyder att utbetalningarna till företag kommit ett steg närmare att bli verklighet.  

− Godkännandet är välkommet och väntat, men vi vet fortfarande inte när företagen kan få ta del av återföringen av pengarna, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip. 

Det var den 4 januari som Svenska kraftnät lämnade in en ny, modifierad ansökan till Ei. Bakgrunden är att regeringen strax före jul meddelade att den gjorde bedömningen att den modell Johan_Grip_rund.jpgsom tidigare presenterats skulle utgöra ett otillbörligt statsstöd. 

−Återbetalningen beskrivs av regeringen som en nödåtgärd men ändå hanteras det som att en pågående drunkningsolycka kan lösas genom att köpa en livboj i affären - när affären öppnar imorgon bitti , säger Johan Grip. 

Skattesänkningar behövs nu 

Företagarna anser att en sänkning av skatten på el och den moms som läggs på den behövs för att lindra den likviditetsbrist som många företagare lider av på grund av de extrema elpriserna. Sänkt skatt och moms sänker dessutom kostnaderna för hushåll och företag i hela landet, oavsett elprisområde. Därutöver skulle en sänkning av arbetsgivaravgiften hjälpa personalintensiva företag att behålla personal i en tid av breda kostnadsökningar. 

Utöver godkännandet från Ei har regeringen gjort en statsstödsansökan hos EU-kommissionen. När även den pusselbiten är på plats kan regeringen sätta alla detaljer för hur modellen ska genomföras och administreras. 

− Nu behöver regeringen ge besked om en konkret tidpunkt när pengarna kommer – även om det är ett datum som ligger långt fram i tiden. Det behövs för att företagen ska kunna planera och vidta nödvändiga åtgärder för att säkra sin likviditet, säger Johan Grip.  

Energimarknadsinspektionens beslut

I beslutet skriver Ei att myndigheten bedömer att en stödåtgärd till näringsidkare och juridiska personer enligt Svenska kraftnäts modell får finansieras med flaskhalsintäkter enligt bestämmelserna i elmarknadförordningen och krisinterventionsförordningen och slår fast att: 

”Ei anser att Svenska kraftnäts modell, med ett tak i enlighet med kommissionens meddelande, är en rimlig och godtagbar avvägning som möjliggör en snabb hantering av utbetalningen av stödet, samtidigt som den inte strider mot syftet att stötta de kunder som drabbats särskilt hårt av höga elpriser.” 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna