För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas branschförbund besökte riksdagen

Publicerad 10 feb 2023
Kompetensförsörjning och regelförenkling stod på agendan när Företagarnas branschförbund besökte riksdagen.
Riksdagsledamöterna Anna af Sillén (M), Camilla Brodin (KD) och Daniel Vencu Velasquez under panelsamtalet i riksdagen med Företagarnas branschförbund den 8 februari. Foto: Mathias Mellgren Helge.

På onsdagen besökte företrädare för Företagarnas anslutna branschförbund riksdagen för att träffa riksdagspolitiker och diskutera viktiga branschfrågor.

Dagen inleddes med lunch och samspråk på restaurang Strömmen. Därefter tog Kristdemokraternas gruppledare, riksdagsledamoten Camilla Brodin över och guidade i maktens korridorer. Hon företräder sitt parti i näringsutskottet.

Dagen fortsatte med ett panelsamtal med flera riksdagsledamöter. Utöver Camilla Brodin deltog Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som är vice ordförande i näringsutskottet, socialdemokraten Daniel Vencu Velasquez som är suppleant i näringsutskottet och moderaten Anna af Sillén, suppleant i näringsutskottet och ordförande i Moderata företagarrådet.

− Under samtalet fick deltagarna från branschförbunden möjlighet att lyfta viktiga frågor och få svar från panelen. De mest diskuterade frågorna handlade om kompetensförsörjning och regelförenkling, säger Mathias Mellgren Helge, ansvarig för Företagarnas branschförbundskansli.

Hur kan kompetensbristen tacklas?

I panelsamtalet lyfte samtliga partiföreträdare fram vikten av utbildning för att tackla kompetensbristen. Daniel Vencu Velasquez (S) talade om att säkra upp utbildningar och Camilla Brodin (KD) lyfte frågan om kursutbudet inom högskolan behöver bättre styrning.

Anna af Sillén (M) tryckte på vikten av att det ska löna sig att skaffa en utbildning samtidigt som det måste bli billigare och mindre riskfyllt att anställa. Hon nämnde även att Moderaterna inte är främmande för lägre arbetsgivaravgifter.  

Minska regelbördan

Paneldeltagarna var även överens om att företagens regelbörda behöver minska. Daniel Vencu Velasquez (S) sade att den bästa regelförenklingen är att digitalisera alla myndigheter samt att ta bort regler som tvånget att spara papperskvitton. Elisabeth Thand Ringqvist (C) betonade vikten av att regelbördan minskar konkret. Camilla Brodin (KD) kritiserade systemet med personalliggare och slog ett slag för en regel in, en ut. Även Anna af Sillén (M) var inne på att antalet regler behöver minskas samt att det måste sättas mål för hur mycket regelbördan ska minskas. Hon nämnde siffran 30 procent. För att åstadkomma det krävs enligt henne att hela myndighetsstyrningen görs om.

 

Fler nyheter från Företagarna