För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ta tag i tillväxten

Publicerad 12 dec 2023
Tillväxtkrisen är här och bara mer företagande kan vända utvecklingen, skriver Benjamin Dousa i Dagens Industri.
Företagarnas vd Benjamin Dousa. Foto: Oskar Omne.

debattplats i Dagens Industri tar Företagarnas nytillträdda vd Benjamin Dousa till orda och efterlyser reformer som stärker svensk tillväxt. Bakgrunden är att ekonomin krymper och återhämtningen väntas gå trögt. Sverige har EU:s lägsta tillväxtsiffror och tredje högsta arbetslöshet (efter bara Grekland och Spanien). Lönsamheten hos småföretagen förväntas försämras i en utsträckning som inte setts sedan nittiotalskrisen. Inköpschefsindex för industrin har legat utanför tillväxtzonen femton månader i rad. Antalet lediga jobb har minskat påtagligt samtidigt som varslen väntas fördubblas jämfört med förra året.

Företagsklimat i världsklass

Hur stärker vi då konkurrenskraften och ökar tillväxten? I grunden är det enkelt, skriver Benjamin Dousa i debattartikeln. Lösningen handlar om att satsa på ett bättre företagsklimat, särskilt riktat mot små och medelstora företag.

”Jag uppmanar politiker av alla färger och på alla nivåer att verka för att Sverige återigen ska klättra i välståndsligan”, skriver han och listar en rad reformer.

Åtta punkter för tillväxt

  • Fullfölj arbetslinjen med sänkta inkomstskatter, sänkta kostnader för att skapa jobb och ett tydligt mål om självförsörjning.
  • Inför tydliga mål för statliga myndigheter och kommuner att kontinuerligt granska regelverk med mål om att skala bort obsoleta regler och hålla kostnaderna för efterlevnad till ett minimum.
  • Sänk bolagsskatten och skatten på ägarlett företagande.
  • Ställ hårdare krav på kvalitet och effektivitet i Arbetsförmedlingens arbete.
  • Ge incitament för företag att investera i vidareutbildning för anställda.
  • Få högskoleutbildade att övergå till arbetslivet snabbare.
  • Minska företagens regelbörda. Rulla tillbaka kraven på kassaregister och personalliggare, ta bort kravet att bevara fysiska kvitton och höj gränsvärdena för förenklat årsbokslut och revisionsplikt.
  • Stärk rättssäkerheten i beskattningen. Ta bort företrädaransvaret, ge full ersättning för rättegångskostnader vid vinst mot staten och skärp kraven för påförande av skattetillägg.

Stabila spelregler

Utöver dessa reformer behöver Sverige också en välfungerande infrastruktur, stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser, en skola som klarar av att öka humankapitalet hos invånarna genom hela livet, lägre skatter och framför allt tydliga och stabila spelregler som gör att företagare kan och vill investera i Sverige.

Fler nyheter från Företagarna