För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

De små företagen är jobbskaparna

Publicerad 22 mar 2022
Nu presenterar Företagarna en unik rapportserie där 290 rapporter – en för varje kommun – listar 40 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi.

Ungefär var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare och många av dessa har i sin tur skapat jobb åt en eller flera personer. Det är i de små företagen som de flesta jobben skapas. Dessa jobb genererar inte bara inkomster till de anställda utan även till samhället i stort. I fjol arbetade två miljoner personer i Sveriges en miljon småföretag och bidrog med över 136 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter. Pengar som gått till att finansiera skolor, vägar och äldreomsorg.

pontus lindstrom rund 150 .jpg

− Småföretagen och deras anställda är den största skattebetalaren i 189 av Sveriges 290 kommuner. Nästan alla företag vill växa. När företagen växer skapas fler jobbtillfällen, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat.

Företagarfakta för varje kommun

För att beskriva vilken stor betydelse Sverige små företag har för samhället har Företagarna sammanställt rapportserien Företagarfakta 2022. Den består av 290 unika rapporter som listar 40 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys.  

− Vår förhoppning är att Företagarfakta ska ge viktiga insikter som vägleder lokala beslut för ett förbättrat näringslivsklimat, säger Martin Daniels, statistiker på Företagarna.Martin_liten_rund.jpg

Fakta som kan vägleda beslut 

Efter två års pandemirestriktioner, rekordhöga priser på el och drivmedel, en våg av brottslighet – och en regering som gjort få saker för att på riktigt förbättra företagsklimatet – står många företagare vid ruinens brant. Därför behöver alla offentliga makthavare inför varje beslut ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag i Sverige på såväl lokalt, regionalt som nationell nivå.

Fler nyheter från Företagarna