podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hylla välfärdsskaparna!

Publicerad 15 apr 2021
Tänk om alla utbildningar runt om i kommun-Sverige skulle inledas med en påminnelse om var de kommunala skatteintäkterna kommer ifrån: företagen.
Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Mellansverige.

Det var med glädje jag tryckte tumme upp på LinkedIn-posten från Mattias Durnik, näringslivsdirektör i Gävle. Han skrev där om den interna utbildning kommunen ordnade för alla med företagskontakter och visade hur han inledde kursen med siffror från Företagarnas rapport Välfärdsskaparna: ”Jag uppskattar alltid när jag får visa Företagarnas statistik som visar hur viktiga våra företag är för de kommunala skatteintäkterna – och hur ett bra företagsklimat skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter!”

Ju fler desto bättre

Där och då lyckades Durnik i en post sammanfatta precis det vi vill få fram med Välfärdsskaparna. Än i dag är det inte lika självklart överallt. I en del kommuner märker man att det nästan ses som lite jobbigt med alla dessa mindre företag som man borde ha en dialog med. De är ju så många! Men just därför så viktiga. Ja, det är mer utmanande att prata med tusen olika företagare än med fem anställda tjänstemän på lika många större företag. Men desto mer spännande och relevanta svar får man. Och utan dem skulle det inte bli så mycket annat – varje skattekrona behöver skapas innan den kan fördelas.

I veckan har en ny Välfärdsskaparna presenterats, och rapporten visar – återigen – att småföretagen och deras anställda sammantaget står för de största skatteintäkterna på kommunal nivå (28 procent). Räknar man även in de större företagen, med fler än 50 anställda, och deras anställda ser man att hälften av de kommunala skatteintäkterna kommer från den privata sektorn. Vid sidan av privat sektor kommer skattekronorna främst i från offentlig sektor (26 procent) och pensionärer (14 procent).

Småföretagen är välfärdsskapare

Småföretagen och deras anställda är precis vad rapporten heter: välfärdsskapare. De genererar inte bara lön till anställda utan ger också avkastning till allmänheten via den kommunala inkomstskatten. Skatteintäkter som bland annat används till att bygga och underhålla allt från gator, vägar och parker, till idrottsanläggningar, skolor och bibliotek. Och det omvända förhållandet gäller också, färre småföretag innebär lägre kommunala skatteintäkter och mindre pengar till välfärden.

Det här är inte minst oerhört aktuellt i skenet av pandemin, som drabbat många småföretagare hårt. Ett gott företagsklimat med livskraftiga företag som får det stöd som krävs för att överleva den extraordinära situation restriktioner satt dem i är samtidigt en långsiktigt hållbar finansiering av välfärden. Tyvärr har pandemin varit en följetong av stöd som inte nått fram. Addera sedan de allt för många kommuner runt om i landet där dialogen mellan företagare, politiker och tjänstemän redan innan pandemin var bristfällig – ja, för ofta handlar det just om en haltande dialog när man pratar om företagsklimat. Utmaningarna är stora och många!

Då händer det saker

Därför behöver vi ständigt påminna. Tänk om alla utbildningar runt om i kommun-Sverige, för människor som i sitt jobb möter företagare, inleds med en påminnelse om var de kommunala skatteintäkterna kommer ifrån. En hyllning till välfärdsskaparna, med missionen att de ska växa och trivas.  Då kommer det hända saker!

Fler nyheter från Företagarna