headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Dalarna och Gävleborg.

Varför är stödsystem så krångliga?

Har du stort tålamod med byråkratiska blanketter ser det ut att finnas en hel del jobb även framöver, skriver Eva Cooper, regionchef Gävleborg och Dalarna.

Det är ganska få som startar företag på grund av att de älskar administration och byråkrati. Om det inte är just det som är deras affärsidé, förstås. Men för de allra flesta är det ändå inte blanketter, telefonköer och paragrafer som fått deras hjärta att börja bulta för företagandet. Det är snarare ett nödvändigt ont som svider extra i coronatider.

På det stora hela har de senaste månadernas krissituation visat på en fantastisk samarbetsförmåga mellan företagare, företagarorganisationer, kommuner och regioner. Oerhört mycket som varit omöjligt för ett halvår sedan, har visat sig varit möjligt nu. Hatten av för de allra flesta inblandade! Hos majoriteten är inställningen att det offentliga inte ska fördröja investeringar med anledning av Corona, snarare sätta fart på projekt så långt det går. Det ser jag flera tecken på i Gävleborg och Dalarna där jag är regionchef för Företagarna.

Administrativt tunga stöd

Och det är mycket bra att det introduceras en mängd lokala och regionala stödfunktioner. Tyvärr tenderar en del av dem att också vara oerhört administrativt betungande för företagaren. För nog är det intressant att en efterfrågad service just nu är att få hjälp att fylla i de blanketter som offentliga instanser behöver, för att få tillgång till de stödsystem som erbjuds. Det är till och med så att vissa offentliga verksamheter erbjuder pengar till en företagare som kan använda dessa till en konsult som kan hjälpa företagaren att söka pengar från den offentliga verksamheten. Visst skapar det jobb för eventuellt drabbade konsulter, men nog skulle man kunna tänka sig en enklare procedur redan från början?

Företagare jag har pratat med som har tidigare vana från att söka medel från statliga myndigheter uppskattade att tiden de behöver lägga ner på en aktuell sådan ansökan är runt 16 timmar. För ett mindre företag som just nu sliter som bara den för att hitta sätt att få verksamheten att överleva, är 16 timmar inte tid som finns i normala fall och ännu mindre nu i kristider. Man kan dessutom misstänka att den stress och ångest som många företagare just nu brottas med inte heller hjälper till att greppa vad det är som ska fyllas i.

I en färsk undersökning från NNR (Näringslivets regelnämnd) uppger hela 15 procent av de tillfrågade företagarna att det blivit krångligare att följa gällande regelverk. Och så har utvecklingen sett ut några år nu. Har du stort tålamod med byråkratiska blanketter ser det alltså ut att finnas en hel del jobb även framöver.

Tre företagarljus i krisen

  • Sedan 2013 har Jonas och Anna Larsson från Tevsjö destilleri i Järvsö haft flera produkter på Systembolaget. I coronatider satsar de nu även på att hjälpa till att ta fram handsprit för att möta den stora efterfrågan. Att handspriten dessutom luktar gott och är återfuktande känns mycket välkommet i denna tid då vi är många som närmast tvättat sönder våra händer, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd.
  • Det finns en hel del företag som har högtryck just nu, och det gäller att matchningen med arbetskraft och arbetstillfällen fungerar väl. De hjul som snurrar får inte tappa fart! Nämnas kan till exempel familjeföretaget Lyko i Vansbro, som bland annat anställer hundra personer till sommaren. Onlinehandeln blomstrar.
  • Digitalisering är inte längre ett framtidsscenario, oavsett om vi vill eller inte har coronapandemin påskyndat en omställning utan dess like och Teams, Skype och Zoom-möten blivit vardag för allt fler. Snart nog kommer vi förmodligen se lite spännande nya tankar kring värdekedjor inom distribution och mjukvara. Dagens oligopol, där ett fåtal giganter konkurrerar på marknaden, skulle må bra av att utmanas. Jag ser fram emot nya idéer på området!