För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ta bort krånglet nu

Publicerad 14 maj 2020
Trots politiska utfästelser om förenkling är trenden att det år efter år upplevs krångligare att driva företag i Sverige.

För fjärde gången har SKOP på uppdrag av NNR (Näringslivets regelnämnd) genomfört en undersökning där de ställer ett antal frågor till svenska företagare om hur de ser på olika regelverk; om de upplever någon förändring över tid samt hur de ser på det arbete som regeringen bedriver för att förbättra och förenkla regelverken. Årets rapport släpptes den 7 maj och visar tyvärr att det fortsatt finns väldigt mycket att göra på regelförenklingsområdet.

Stort behov av regelförenkling

Anita Roll, styrelseledamot i NNR och ordförande i Företagarna Stockholms stad är besviken över resultatet.

− Hela 15 procent av de tillfrågade företagarna anser att det blivit krångligare att följa gällande regelverk. Krångliga arbetsrättsliga regler hindrar företagare från att anställa. Vet inte politikerna och makthavarna att de små och medelstora företagen genererar merparten av de totala skatteintäkterna till kommunerna? Är det inte känt att den innovationskraft och det entreprenörskap som företagare besitter gynnar verksamheters och näringslivets utveckling? frågar hon.Anita Roll.png

Potential i förenklingar

Å andra sidan går det att se på analysen utifrån ett annat perspektiv, menar Anita Roll.

− Vilken potential det finns i företagande! När man läser analysresultatet får man en bestämd känsla av att företagares potential faktiskt inte tas på allvar säger hon.

Vänd trenden nu

Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna håller med.

− Det är verkligen inte bara att det är en trend att det år efter år upplevs krångligare att driva företag i Sverige. De politiska mål och ambitioner som finns behöver nu skruvas upp och börja leverera. Vi måste med alla medel tillgängliga se till att denna trend bryts. Genom tydlig styrning och ordentlig uppföljning kan vi vända trenden, det är jag övertygad om, säger hon.

Även Tillväxtverkets årliga rapport, Regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft, visar på ökade kostnader över tid. I den senaste rapporten märks dock en viss minskning av de administrativa kostnaderna under 2019 men det är fortsatt en genomsnittlig ökning på en knapp miljard kronor per år sedan 2013.

− Företagare är jobbskapare, välfärdsbyggare och samhällsbärare. Vi på Företagarna ska göra allt som står i vår makt att påverka myndigheter, politiker och makthavare att förstå detta − på allvar. Ge företagarna enklare och mer kostnadseffektiva regler − det tjänar vi alla på, säger Anita Roll.

Fler nyheter från Företagarna