För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Krokom vill lära sig av Myhrbodarna-konflikten

Publicerad 25 aug 2020
En byråkratisk konflikt med kommunen höll på att bli slutet den unika jämtländska fäboden. Hur kunde det gå så långt och vad säger det om relationen mellan företag och kommun?
Länsveterinär Åsa Regnander-Dahl, Anita Myhr, ägare till Myhrbodarna och Martin Clarstedt, chef för Rättviks kommuns miljö- och byggenhet.

Martin Clarstedt är chef för Rättviks kommuns miljö- och byggenhet. Hemkommen efter den första inspektionen på fäboden Myhrbodarna i Krokoms kommun är han lyrisk.

− Det är så exemplariskt skött att jag nästan blev tårögd, säger han.

Jämtlands länsveterinär Åsa Regnander-Dahl var med vid samma tillfälle och delar hans uppfattning. Länsstyrelsen har ansvar för kontroll av primärproduktionen – djurhållningen och mjölken. Därefter tar det kommunala tillsynen vid.

− Det är en jättebra verksamhet. Allt är väldigt välskött, säger hon.

Åsa Regnander-Dahl säger också att hon uppskattar sättet som Martin Clarstedt utförde inspektionen.

− Jag tycker att det var en väldigt bra approach. Det blev så positiv stämning och allt gick så smidigt, utan att göra avkall på kontrollen, säger hon.

Stängning och polisanmälan

Anledning till att en tjänsteman från Rättvik åker nästan femtio mil norrut, till Vallsjöbygden nära norska gränsen för att göra en inspektion, är en lång historia, som Företagarna skildrat i flera artiklar.

I fjol ansåg Krokoms kommun att Myhrbodarna inte var en registrerad livsmedelsanläggning enligt nu gällande lag, trots att ägaren inte höll med om det. Tjänstemännen gjorde en polisanmälan och bygg- och miljönämnden beslöt att stänga fäboden. De drastiska åtgärderna motiverades ytterst med att kommunen måste kunna säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att de är vad de utges för att vara.

Efter överklaganden och många turer drog kommunen tillbaka stängningen och tillsynen övertogs till slut av Rättviks kommun, som nu alltså inte hittat några avvikelser utan tvärtom anser att allt är föredömligt skött på Myhrbodarna.

En kränkning

Fortfarande hänger dock kommunens polisanmälan över Anita Myhr som i 53 år drivit fäboden som varit i släktens ägo i generationer. Samtidigt som hon är glad över inspektionen av Rättviks kommun känner hon sig illa behandlad av Krokoms kommun och länsstyrelsen.

− Jag upplever det som hänt som en kränkning. De flesta skulle ha gett upp, men jag var väl för stark. Jag brinner för fäbodkulturen och ger mig inte. Men det har inte varit lätt för mig och det borde inte behöva ta ett år att hitta en lösning, säger hon.

Anita Myhrs ombud Per Nilsson har en bakgrund som både lärare i livsmedelslagstiftning vid Lantbruksuniversitet och livsmedelsinspektör. Han har varit kritisk till hur kommunen agerat.

− Hela konflikten har varit så dum. Anita har fått lida för detta. Samtidigt har det varit svårt för utomstående att förstå att det varit så låg nivå på detta, säger han.

Självkritik i Krokom

Martin Clarstedt som utförde tillsynen på Myhrbodarna är en av personerna bakom Rättviksmodellen, eller tillväxt och tillsyn, som konceptet kallas. ”Vi vet att en god kommunikation mellan tillsynssidan och företagen leder till kunnigare företagare som trivs. Det är grunden till säkra livsmedel, miljöer, avfallshantering och annat utövande”, skriver kommunen på sin webbplats.

− Vi försöker hjälpa till och jobba utifrån inställningen att företagare vill göra rätt. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att bedriva tillsyn på, säger han.

Avtalet mellan Krokoms och Rättviks kommun för tillsynen av Myhrbodarna löper på, men konflikten har lett till en strävan att se över Krokom arbetar med sådana ärenden.

− Det är positivt att vi hittade en lösning till slut, även om jag förstår att Anita Myhr inte är helt glad. Vi vill att kommun och företag ska kunna jobba tillsammans på ett bra sätt eftersom vi i grunden vill samma sak, säger Björn Hammarberg (M), ordförande i Krokoms näringslivsutskott och kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Lång väg att gå

För bara några månader sedan var det långt ifrån säkert om Anita Myhr skulle kunna buföra korna och fåren även denna sommar och förädla mjölken till smör, ost och tjockmjölk enligt de gamla hantverkstraditionerna som imponerar och fascinerar på många besökare. 

Anita Myhr menar att Krokom har en lång väg att gå och att det krävs en stark ledning för att kunna uppnå en förändring. Björn Hammarberg förstår det.

− Det är tack vare att Anita Myhr stått på sig som vi nu kan driva förbättringsarbetet med större tyngd och hon förtjänar en stor eloge för att hon inte gett upp. Det har ju visat sig hur fel det kan bli annars. Nu ska vi bli bättre på service och support till våra företagare.

Fler nyheter från Företagarna