headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Foto: Myhrbodarna.

Ska Krokom sätta stopp för fäbodlivet?

Krokom kan inte pressa in riksintresset Myhrbodarna i mallen för livsmedelskontroll. Den har polisanmält och stängt ner fäbodvallen, men än är inte sista ordet sagt.

Absurt, märkligt och väldigt fel. Med de orden sammanfattade livsmedelskonsulten Per Nilsson Krokom kommuns stängning av den unika fäboden Myhrbodarna utanför Valsjöbyn i höstas. Enligt kommunen saknas en anmälan från Myhrbodarna om att det är en livsmedelsanläggning, i enlighet med nu gällande lagstiftning. Anita Myhr som drivit fäboden under 52 års tid har hela tiden ansett att kommunen visst haft kännedom om verksamheten. Krokom har till och med använt Myhrbodarna i turismsammanhang eftersom vallen med mjölkdjur har brukats med traditionella metoder kontinuerligt i över hundra år. Trots rådande delade meningar valde tjänstemännen i kommunen att polisanmäla henne för att inte följa lagen. Därefter beslutade bygg- och miljönämnden att stänga Myhrbodarna.

”Förvånad om hon inte får rätt”

Fäbodvallen överklagade stängningen, men i januari gav Länsstyrelsen kommunen rätt. Krokom har haft fog för sitt beslut eftersom ingen anmälan om livsmedelsanläggning gjorts, konstaterade Länsstyrelsen och avslog överklagandet. ”Man kan tycka vad man vill om regelverket, men det är som det är och det här steget gäller för alla, sade juristen Johan Ander som handlagt ärendet till Länstidningen Östersund.

Än är dock inte sista ordet sagt. Anita Myhr har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten eftersom hon anser att Länsstyrelsen inte beaktat hennes synpunkter.

− Jag har haft många ärenden och överklagat många gånger. Jag skulle bli extremt förvånad om hon inte får rätt, säger Per Nilsson som har en bakgrund som både lärare i livsmedelslagstiftning vid Lantbruksuniversitet och livsmedelsinspektör.

Ingen har anmärkt på något

Enligt Per Nilsson måste det finnas starka skäl för att göra en så drastisk åtgärd som att stänga Myhrbodarna. Det skulle kunna handla om fara för liv och hälsa, men ingen har kunnat peka på någon anmärkning över huvud taget under de mer än femtio år som verksamheten pågått. Ny lagstiftning är inte ett sådant skäl.

− Låt oss gå tillbaka till vad syftet enligt EU är med anmälan och registrering av livsmedelsanläggningar. Det är tydligt att det ska vara enkelt för den som driver verksamheten och det till och med ska gå att hämta in uppgifter från andra register om uppgifterna finns i dem enligt vad EU säger. Men Livsmedelsverket har krånglat till den svenska tillämpningen med pappershantering och underskrift.  I Myhrbodarnas fall betyder det att om Anita Myhr skriver under så erkänner hon automatiskt att verksamheten inte varit anmäld och då måste en åklagare agera och åtala henne oavsett om man anser det rimligt eller inte, säger han.

Rättviks fäbodar inga problem

För första gången sedan problemen med kommunen började har nu Anita Myhr själv kommenterat situationen. I ett inlägg på Myhrbodarnas Facebooksida ger hon förslaget att låta Rättviks kommun sköta tillsynen:

”Jag har förstått att Rättviks kommun har lång erfarenhet av tillsyn av fäbodverksamhet av detta slag, vilket säkerställer att den sker efter principer som är allmänt använda för tillämpning av regelverket när det gäller fäbodar och traditionellt fäbodliv.”

Östersunds-Posten har intervjuat Rättviks miljöchef Martin Clarstedt som menar att det skulle vara möjligt att lösa tillsynen rent praktiskt genom ett mellankommunalt samverkansavtal.

− Jag har varit delaktig och tagit fram de undantagsriktlinjer som finns för fäbodar. Vi har satsat mycket på utbildning av våra livsmedelsinspektörer. Rättvik har ett gott renommé när det gäller just fäbodar, säger Martin Clarstedt till Östersunds-Posten.

Enligt Per Nilsson verkar livsmedelskontrollerna i Rättvik fungera bra.

− Jag kan inte göra annan bedömning än att livsmedelskontrollen är som den borde vara där. Det visar också att det faktiskt finns utrymme för tolkning av regelverket.

Vinna eller försvinna

Än ligger Myhrbodarna i vintervila, men om några månader är det dags för verksamheten att sätta igång, om kommunen och Anita Myhr funnit en lösning.

”Som ensamstående företagare (och kvinna) med både lantbruk och levande fäbod, känner jag nu att krafterna börjar ta slut i min kamp mot en oförstående, byråkratisk och prestigefylld kommun. Fortsätter kommunen på sin väg så stängs Myhrbodarna, ett av kommunens populäraste besöksmål.”, skriver Anita Myhr på fäbodvallens Facebooksida.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap