headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • Fokus på bränsleskatter drabbar småföretagare –...

Fokus på bränsleskatter drabbar småföretagare – med rätt förutsättningar så kan vi nå transportsektorns utsläppsmål

Debatt: Nästan nio av tio företag i Sverige tycker att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar. Eftersom transporter står för hela 42 procent av Gävleborgs utsläpp skulle åtgärder inom området ha stor effekt

Det skriver Eva Cooper och Philip Thunborg från Företagarna tillsammans med Claes Rosengren från BiodrivMitt och Karl Hillman, Högskolan i Gävle i en debattartikel i Hela Hälsingland.

"Transportsektorn står inför en stor utmaning i att nå utsläppsmålen för 2030. För att få till en omställning krävs att utfasningen av den gamla tekniken går hand i hand med framväxten av mer hållbara sätt att organisera produktion och konsumtion, inte minst ny teknik för fordon och drivmedel.

Ett alltför stort fokus på bränsleskatter riskerar att drabba småföretag i Gävleborgs län, där fungerande alternativ till dagens fordon och fossila drivmedel är dyrare eller saknas helt."

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap