headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Nya tillsynsavgifter drabbar skärgårdsföretagare

Är du skärgårdsföretagare med yrkesregistrerade småbåtar och fick skatteåterbäring? Nu kommer återbäringen ätas upp av Transportstyrelsens nya tillsynsavgifter.
Publicerad 26 apr 2019
Foto: Bengt Nyman.

Sedan den 1 april råder nya regler för yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter. Varje båt inom intervallet ska vara registrerad, inneha en självdeklaration och kan bli föremål för tillsyn. Uppskattningsvis berörs 4 000 – 5 000 båtar av de nya reglerna och det handlar bland annat om fiskebåtar, arbetsbåtar, bogserbåtar och fartyg som används av hantverkare för transport. Syftet är att höja sjösäkerheten.

− Informationen var högst undermålig. Vi fick en broschyr av Transportstyrelsen men det stod exempelvis inget om avgiftsstorlekar eller vad avgifterna faktiskt kommer att användas till, säger Monica Pettersson som driver ett skärgårdsföretag på Möja.

Krångliga blanketter som följd av tolkningsbara regler

De nya reglerna anger vad som ska uppnås, men inte hur de ska uppnås. Det medför att det kan finnas olika lösningar för att uppfylla kraven, och blir ändamål för tolkning. Det är upp till varje båtägare att föra dokumentation kring fartyget utifrån reglerna, som bland annat innefattar säkerhet, underhåll och egenkontroll. Sedan ska detta rapporteras elektroniskt till Transportstyrelsen senast den 31 maj varje år i en så kallad självdeklaration. Båtägaren ska därefter skriva ut ett egenkontrollintyg som ska finnas ombord på båten.

− Vi har deklarerat två båtar, en arbetsbåt och en taxibåt. Det var otroligt krångligt och omfattande att fylla i alla uppgifter och förstå vad som faktiskt berörde ens egna verksamhet. Totalt tog det fyra timmar för oss men för ett par bekanta tog det två dagar att fixa deklarationen. Det här blir ytterligare en börda för oss småföretagare, säger Monica Pettersson.

Företagare betalar trots utebliven tillsyn

Denna kategori med yrkesregistrerade småbåtar har tidigare inte omfattats av tillsyn, och det är primärt Kustbevakningen som kommer att utföra tillsynen. I huvudsak kommer egenkontrollintyget att kontrolleras. Hur många båtar som kommer att kontrolleras per år verkar oklart, men alla kommer att vara tvungna att betala en tillsynsavgift. Och avgiften kommer som ett brev på posten efter att självdeklarationen är inlämnad och varierar mellan 2 500 kronor – 6 000 kronor, beroende på fartygstyp.

− Vi fick betala olika avgifter för våra båtar, men det står inget om varför på fakturan. Därtill vet vi ju inte hur ofta tillsynen kommer att ske, trots att vi ska betala och fylla i alla uppgifter varje år. På ett sätt är det bra att Transportstyrelsen kontrollerar alla som är verksamma så att det blir konkurrensneutralt, men det står inte i proportion till avgiften. Det finns nu en risk för att många kommer att avregistrera sina båtar till följd av detta, vilket missgynnar skärgårdsnäringen, säger Monica Pettersson.

− Det är systemfel att fakturera en tillsynsavgift innan tillsynen faktiskt har skett. Rimligare vore att en fast avgift kopplas till självdeklarationen som står i proportion till faktiskt nerlagd handläggningstid, och en avgift kopplad till tillsynen som faktureras efter kontrollbesöket. Transportstyrelsen måste även bli mer transparenta när det kommer till information. Om du blir fakturerad så ska det klart och tydligt framgå vad avgiften avser, säger Carl Rönnow på Företagarna.

Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen