podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tullen måste få mer muskler

Publicerad 4 sep 2018
Tullverket har svårt att klara av sitt brottsbekämpande uppdrag. Företagarna vill se fler befogenheter.

Satsningar på att förebygga och beivra brott mot företagare lika mycket en investering i samhällets välstånd och jobbtillväxt som en investering i att motverka brottslighet. Därför är det oroande att Tullverket signalerar att det inte har resurser nog att utföra de uppgifter som myndigheten är ålagd att sköta, anser Företagarna.

Enligt våra undersökningar har var tredje företag under de senaste fem åren blivit utsatt för någon form av brott, inom byggindustrin så många som vartannat företag. Bland de vanligaste brotten som företagen utsätts för är inbrott och stöld.

Kringresande stöldligor 

Enligt polisen är stölderna ofta relaterade till kringresande stöldligor där stöldgodset forslas ut ur Sverige, samtidigt som Tullverket uppger sig stå handfallna. Tullen har inte befogenhet att stoppa eller kontrollera fordon vid misstanke och eftersom 98 procent av kontrollerna som sker gäller införsel av varor forslas stöldgodset ut ur Sverige närmast oproblematiskt.  

– Tittar vi enbart på inbrottsstölder från byggarbetsplatser i Brottsförebyggande rådets helårsstatistik för 2017 så har anmälningarna ökat med 15 procent jämfört med året dessförinnan, från 4 750 anmälningar år 2016 till 5 446 anmälningar 2017. Efter årets två hittills mätta kvartal är antalet anmälda inbrottsstölder omkring 2 500, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert inom brott- och trygghetsfrågor.

Fri rörlighet ska värnas

När intäkter eller produktion går förlorade i händelse av stulna maskiner och verktyg, eller när nyinvesteringar skjuts på framtiden på grund av att resurser behöver läggas på företagens hantering av brott, så slår det hårt mot dessa verksamheter. 

– Att människor och varor fritt ska kunna förflytta sig över nationsgränser ska värnas, men det är hög tid att en lagstiftning kommer på plats som ger Tullverket ökade befogenheter för kontroller, att beslagta stöldgods samt att hålla kvar en misstänkt person till dess att polis har anlänt till platsen. Det finns i dag relativt avancerade märkningsmetoder, i form av exempelvis DNA-märkning, som gör det enklare att återföra stöldgodset till sina ägare. Men för att det ska kunna ske måste först stöldgodset omhändertas av Tullverket och polis, vilket kräver ökade befogenheter och resurser, säger Philip Thunborg.

Ett gott företagsklimat kräver att företagare är trygga i sina verksamheter och att de i största möjliga mån är fredade mot brott som, förutom det personliga lidandet för den eller de som drabbas, kräver mycket resurser från företaget.

Fler nyheter från Företagarna