podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarna i DI: Exitskatten har många fler problem

Det är välkommet att regeringen vill avstå från delarna av Skatteverkets förslag till exitskatt som rör generationsskiften i familjeföretag, men det finns fler skadliga aspekter av förslaget, skriver Företagarnas vd Günther Mårder och Patrick Krassén, Företagarnas skattepolitiska expert i Dagens Industri.
Publicerad 18 mar 2018
Företagarnas vd Günther Mårder och skattepolitiska expert Patrick Krassén riktar på Dagens Industris debattsida hård kritik mot Skatteverkets förslag till en exitskatt.

Företagarna är mycket kritiska till Skatteverkets förslag till exitbeskattning för fysiska personer. I remissyttrandet slår vi fast att förslaget är illa berett och skulle slå mot kompetensrekrytering, generationsskiften och Sveriges internationella konkurrenskraft. Att regeringen avfärdar delar av förslaget är bra, men som Günther Mårder och Patrick Krassén, vd respektive skattepolitisk expert, skriver i en debattartikel i Dagens Industri finns det flera aspekter av förslaget till exitskatt som vore skadliga. De slår mot det svenska företagsklimatet – i synnerhet för mindre, nystartade och entreprenörsledda företag.

Stick i stäv med personaloptionslogiken

För det första skulle en person som flyttar ut från Sverige bli skattskyldig för orealiserade tillgångar, som andelar i företag. Detta går stick i stäv med de skattelättnader för personaloptioner, som infördes vid årsskiftet för att underlätta för att attrahera och behålla kompetens.

Utländska specialister drabbas

För det andra skulle den föreslagna exitskatten drabba utländska specialister som kommer till Sverige för att arbeta i startup-företag eller styrelseledamöter. Dessa kan få ännu högre skattebörda när de flyttar ut från Sverige igen.

Exitskatten slår mot affärsänglar

För det tredje träffas affärsänglarna. Om dessa personer på grund av risk för exitskatt flyttar från Sverige, eller aldrig kommer hit, medför det att investeringarna i svenska tillväxtbolag kommer att minska.

Svårare för ordnade ägarskiften

För det fjärde skulle ”trädaperioden” för den som varit verksam delägare i ett fåmansföretag och vill sälja sina aktier (kvalificerade andelar) med normal kapitalskatt påverkas för företagare som vill flytta ut från Sverige så att ordnade ägarskiften försvåras.

Läs mer om hur dessa effekter uppkommer och vilka konsekvenser de skulle få i debattartikeln i Dagens Industri: Företagarna: Exitskatten har många fler problem

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.