headphones newspaper video-player

Remissyttrande: Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

5 mar 2018
Företagarna avstyrker Skatteverkets förslag till exitbeskattning för fysiska personer i dess helhet.

Såväl processen för promemorians framtagande, innehållet de framlagda förslagen, deras potentiella konsekvenser för svenska företagare och näringslivet i stort, liksom promemorians bristande konsekvensanalys, ligger till grund för vårt ställningstagande.

Läs hela remissyttrandet över Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD