headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande: Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

5 mar 2018
Företagarna avstyrker Skatteverkets förslag till exitbeskattning för fysiska personer i dess helhet.

Såväl processen för promemorians framtagande, innehållet de framlagda förslagen, deras potentiella konsekvenser för svenska företagare och näringslivet i stort, liksom promemorians bristande konsekvensanalys, ligger till grund för vårt ställningstagande.

Läs hela remissyttrandet över Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap