headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Krav på sämre F-skattesystem får kraftig kritik: ”Tillbaka till 80-talet”

Idag överlämnade F-skatteutredningen ett delbetänkande till regeringen om så kallade ”falska egenföretagare”. Betänkandet innehåller förslag på att göra ändringar i F-skattesystemet, vilka kritiseras av representanten i utredningen Patrick Krassén.
Publicerad 15 jun 2018
Patrick Krassén, Företagarnas skattepolitiska expert. Foto: Oskar Omne.

Kritiken mot betänkandet handlar framförallt om att utredaren inte har lyckats visa på omfattningen av "falskt egenföretagande" på svensk arbetsmarknad, och än mindre hur fenomenet skulle leda till skatteundandragande.

– Det finns inte underlag nog för att uttala sig om att bestämmelserna i F-skattesystemet behöver ändras så som utredaren gör, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna och förordnad expert i utredningen.

Samlat näringsliv gav yttrande

Näringslivets representanter i utredningen har lämnat ett gemensamt särskilt yttrande med kritik mot sammanblandningen av skilda rättsområden, bristande analys av hur befintliga lagstiftning tillämpas för att stävja skattefusk, och att de medel som föreslås inte kan uppnå det avsedda målet.

– Det framstår som att man vill lösa ett upplevt arbetsrättsligt problem med ändringar i skattelagstiftningen, vilket är feltänkt. Att gå in och peta i känslig skattelagstiftning innan man vet hur Skatteverkets befintliga verktyg används idag riskerar att skapa stora problem för företagare, säger Patrick Krassén

Bättre företagsklimat avgörande

I dagarna kom även LO med en rapport som påstår sig visa på en ökning av fenomenet, och med det krav på omfattande försämringar av F-skattesystemet. De förslagen menar Krassén skulle innebära ett kraftigt bakslag för Sveriges företagsklimat:

– F-skattesystemet har inneburit ökade möjligheter för fler att driva företag och lägre myndighetskostnader. Att backa tillbaka till 1980-talets arbetsmarknad är fel väg att gå. Fokus måste ligga på att göra det lättare att starta och driva företag, säger Patrick Krassén.

Oroväckande attityd mot företag

Både utredningens inriktning och LO-utspelet om hårdare krav på företagare vittnar om en tilltagande negativ attityd mot seriösa och hårt arbetande småföretagare, som klumpas ihop med en liten grupp oseriösa aktörer.

– Fusk ska självklart beivras, men det finns redan idag verktyg för att återkalla F-skatt vid missbruk. Det är både olämpligt och stötande att klumpa ihop alla företagare med den lilla minoritet som fuskar, avslutar Patrick Krassén.


Mer från hela Sverige


Krönikor

Tema: LASCoronakrisen