headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Karamellasken blir kvar på myren

Karamellföretagarna Ulrika Sundin och Madeleine Nilsson i Krokom slipper riva sin oas av godis ute på myren.

I slutet av maj berättade vi om Fru Fröken Karamell i vår serie Värsta regelbördan. På grund av en bygglovsmiss skulle karamellföretagarna Ulrika Sundin och Madeleine Nilsson behöva riva sin unika butik ute på Bjennhammarflon några kilometer från Tångeråsen i Offerdal i Jämtland. Redan den 20 juni skulle butiken vara borta, enligt Krokoms kommun.

Nu blir det inte så. I ett extrainsatt möte tillsammans med tjänstemän, politiker och kommunens näringslivsavdelning har parterna hittat en lösning på problemet. Fru Fröken Karamell har fått anstånd med att flytta butiken till vintersäsongen, då marken på myren bär. Under tiden kan de söka bygglov för en annan placering ute på myren.

Hur kändes det när ni fick beskedet?

– Ja, det var en lättnad. Vi blev inbjudna till ett möte på kommunen. Där kom vi tillsammans fram till en lösning. Vi gick halva vägen var, säger Madeleine Nilson och Ulrika Sundin.

Hur har problemet påverkat er syn på företagande?

– Det är svårt att vara perfekt. Man blir påmind om att man inte kan allt. Som ett litet företag är det viktigt att ha stöd. Det kan man få på kommunens näringslivskontor. Det är lätt att glömma bort under resan, säger de båda företagarna.

Vad är ert råd till företagare som hamnar i liknande situationer?

– Kom med egna förslag på hur man kan göra rätt. Vi är alla människor. Tjänstemän kan även de vara snabba i sina beslut i sin tjänsteutövning, understryker Madeleine Nilsson och Ulrika Sundin.

Företagarna vill minska regelbördan

Företagarnas mål med regelförenkling är att sänka företagens administrativa kostnader med en miljard kronor årligen fram till år 2022 genom förenkling och kvantitativa mål för minskad regelbörda, tillstånd och avgifter samt uppgiftsinlämning till myndigheter. Läs mer om hur vi arbetar mot regelbördan

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap