podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Entreprenörsansvar skapar oreda i bygg- och anläggningsbranschen

Publicerad 13 feb 2018
Företagarna är starkt kritiska det förslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen som regeringen presenterade under tisdagen.
Bild från regeringens presskonferens med statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid Veidekkes bygge i Högdalen.

Regeringen har presenterat ett förslag om entreprenörsansvar med det starkt förskönande namnet ”ordning och reda i bygg- och anläggningsbranschen. I själva verket kommer förslaget drabba mindre ägarledda företag och försvåra nyetablering i branschen, om det genomförs.

– Affärsrisken kommer öka påtagligt för mindre ägarledda företag i byggbranschen eftersom de måste förhålla sig till att eventuellt behöva betala andra företags lönekostnader om en underentreprenör inte betalar ut förfallen lön, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

Springnota i byggbranschen

Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

Entreprenörsansvar innebär att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala lön för andra underentreprenörers anställda.

Förslaget stoppar inte kriminella företag utan öppnar snarare upp för företag som vill vara oseriösa att hitta en laglig väg att slippa betala lön. Det blir de seriösa företagen som står risken och som kommer att få betala andras löner. Den så kallade regressrätten, det vill säga att kunna kräva tillbaka utbetald lön för andra arbetstagare innebär inte något skydd för den seriöse företaget som betalar lönen eftersom det kriminella företaget som struntat i att betala lön knappast kommer betala fakturan från den seriösa företaget.  

– Förslaget undergräver ansvarsfördelningen på arbetsmarknaden. I värsta fall kan oseriösa aktörer leta kryphål i lagstiftningen för att helt enkelt låta bli att betala lön till sina anställda. Det blir en slags springnota i byggbranschen, befarar Lise-Lotte Argulander.

I Företagarnas yttrande över den remiss som ligger till grund för förslaget lyfte vi fram det stora antalet mindre företag, ofta med färre än tio anställda, som är specialiserade inom vissa utföranden i byggprocesser. För dem och för företag som vill nyetablerar sig i byggbranschen kommer den höjda affärsrisken leda till högre trösklar så att många av dem kan slås ut eller inte ens kommer in på marknaden. 

– En trolig konsekvens är att det blir minskad mångfald och färre entreprenörer i branschen, vilket i sin tur leder till minskad konkurrens på marknaden och att sektorns innovationskraft avtar, avslutar Lise-Lotte Argulander.

Fler nyheter från Företagarna