headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Byggnadsnämnden, var god dröj – länge

Bo Erixons företag fick vänta i nästan en fjärdedels år för att få komma i gång med jobbet trots att de erhållit bygglov.

Bo Erixon driver byggföretaget Bordex AB i Nyköping. Företaget har rötterna djupt i den sörmländska myllan och är verksamma inte bara i Nyköping och Oxelösund utan även bortom södra länsgränsen, i Norrköping med omnejd. Snickeri, renoveringar och tillbyggnader; inget jobb är för stort eller för litet för Bordex och de åtta medarbetarna, säger Bo. Men byråkratin rår inte ens en byggare på.

Byråkratin står i vägen

Enligt Plan- och bygglagen måste ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden i vissa ärenden. Den som är byggherre ska då lämna in alla handlingar till nämnden för att den ska kunna bedöma om de kan ge klartecken för byggarbetena. Det säger sig självt att alla företag har intresse av att det går fort, men så är inte alltid fallet.

– I somras fick jag vänta i elva veckor på ett möte efter att ha erhållit bygglov, trots påminnelser och påtryckningar, säger Bo Erixon.  

Och så säger man att byggare inte passar tiden, men vi rår inte på byråkratin, säger Bo Erixon.

En fjärdedels års väntan på ett rutinärende

Väntetiden berodde inte på att det var ett komplicerat ärende.

 – Nej, det var ett möte som hade kunnat kopieras från tidigare möten i samma ämne, eller skötas av entreprenören, byggherren och den kontrollansvarige, konstaterar Bo.

Det nödvändiga mötet tog alltså elva veckor för nämnden att få till stånd. Det är nästan en fjärdedels år av väntan. Det är ett exempel på en orimlig regelbörda. Långa väntetider kan i värsta fall riskera företagens verksamheter, särskilt för mindre företag som i högre grad är beroende av att ärendehanteringar inte tar för lång tid.

– Och så säger man att byggare inte passar tiden, men vi rår inte på byråkratin, säger Bo Erixon.

Dela med dig av dina erfarenheter av regelbördan

Känner du igen dig eller har du andra exempel på orimlig regelbörda? Dela med dig av dina erfarenheter här på Företagarnas kampanjsida: Efterlysning: Din värsta regelbörda.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap