headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Efterlysning: Din värsta regelbörda

Nu tar vi på Företagarna upp kampen mot absurda regler, obegriplig byråkrati och tokiga blanketter. Men vi behöver din hjälp med att hitta de värsta exemplen på regelbörda.

Bakgrunden till kampanjen är att du som företagare ska kunna fokusera på att skapa jobb och tillväxt. Byråkrati, regler och blanketter ska anpassas för småföretagare – inte tvärtom. Och samtidigt som många politiker och myndigheter talar sig varma för att göra tillvaron enklare för dig som driver företag är dessvärre utvecklingen den motsatta.

Erik Ageberg är Företagarnas expert på socialförsäkringar och det är han som leder kampanjen mot regelbörda:

– Företagarna vill se tydliga och kvantitativa mål för att minska den regelbörda som tynger företagare. I fjol uppgick kostnaderna för att följa alla regler till 1,2 miljarder kronor. Det är inte rimligt. Spelregler är helt nödvändiga för att marknaderna som företagen verkar på ska fungera. Men när reglerna blir mindre ändamålsenligt utformade, eller helt enkelt för många, då skapas onödiga samhällsekonomiska kostnader med välfärdsförluster som följd.

Tipsa gärna oss om…

Tokiga regler

Obegripliga tillstånd

Absurda blanketter

Fyll i enkäten eller dela på Facebook.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap