headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Bra med utvidgning av RUT – men mer behövs

RUT-avdraget är en effektiv åtgärd som har skapat över 10 000 vita heltidsjobb i en bransch som tidigare präglades av svartjobb. <br><br> Företagarna välkomnar denna första utvidgning av RUT-avdraget och uppmanar regeringen att gå vidare med både fler tjänster och högre avdrag.
Publicerad 3 feb 2016

Företagarna har lämnat ett remissvar till promemorian av komplettering av RUT. Vi anser att det är bra att RUT utvidgas men tycker att det behövs ännu fler tjänster samt att taket måste höjas.

RUT-avdraget är kostnadseffektivt och skapar både fler företag och många nya jobb som inte kräver lång utbildning eller språkkunskaper. Deltidsarbete är vanligt och det betyder att antalet personer som fått ett jobb kan vara så många som 20 000.

Bra första jobb

Annika Fritsch– Många RUT-tjänster handlar om enkla och vardagsnära jobb och passar bra som första jobb. De kan bli inträdesbiljetten till arbetsmarknaden för både infödda och nyanlända med kort utbildning, säger Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna.

Förslagen gäller vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och IT-tjänster i bostaden. Företagarna välkomnar förslagen men har synpunkter på avgränsningarna.

– Trädgårdsarbetet borde även omfatta bortforsling av trädgårdsavfallet och nyplantering, inte bara att beskära och såga ned träden, säger Annika Fritsch.

"Tyvärr vittnar förslaget om ett omodernt synsätt i fråga om IT" 

IT-tjänster är mycket välkommet, bland annat för att öka köparnas datorvana och kunskap i ett alltmer digitaliserat samhälle.

– Tyvärr vittnar förslaget om ett omodernt synsätt i fråga om IT. Det är bra att datorer och wifi omfattas. Men annan datakommunikation i bostaden för maskiner och smarta vitvaror som ofta styr energiförbrukning och kan bidra till ett hållbart samhälle, ligger utanför. Det borde ligga i allas intresse att fler kan begränsa sin energiförbrukning med hjälp av exempelvis smarta vitvaror. Avdraget för råd och handledning inom IT borde självfallet även gälla även råd som ges via chat eller telefon, säger Annika Fritsch.

Upprop samlar in förslag på Rut-tjänster

Företagarna har startat ett RUT-upprop för att samla förslag på ytterligare tjänster som skulle kunna ingå i ett utvidgat RUT-avdrag. Vi har fått ett överväldigande gensvar och många tjänster handlar om att hjälpa äldre till ett bättre liv. Det kan handla om att hjälpa dem att laga lunch eller att gå och handla. Vidare har vi fått förslag om allt från doula-tjänster till hund-dagis och reparationer av gräsklippare.

Taket för RUT-avdrag har just sänkts till 25 000 kronor per person och begränsats genom att matlagning och läx-RUT inte längre omfattas och det ska gälla enklare städning. Förslagen som nu lämnats är ett första, välkommet steg till utvidgning.

"Det är dags att gå vidare och då måste förstås avdragsnivån höjas"

– Det är dags att gå vidare och då måste förstås avdragsnivån höjas. Regeringen borde snarast tillsätta en utredning för att återställa försämringarna, bredda RUT-avdraget till fler tjänster och höja avdragen, säger Annika Fritsch.

Riks

Mer från hela Sverige


Krönikor

Tema: LAS

Sätt stopp för halvmesyren om Las

Arbetsrätten måste reformeras. Det duger inte att försöka tvinga in företag i en omodern lösning som försvårar för småföretagen samtidigt som arbetslösheten och utanförskapet vä...


Coronakrisen