podcast news play företagaren I media förmån faq

Möt Anna Roos, oppositionsrådet Hylte (C)

Valet närmar sig med stormsteg och det är därför extra viktigt för oss på Företagarna i Hylte att ta reda på hur kommunens politiker tänker jobba för ett bättre företagsklimat i kommunen. Här tar vi pulsen på Centerpartiets Anna Roos.
Publicerad 11 nov 2021
Anna Roos är oppositionsråd i Hylte kommun (C). Foto: Privat

Hallå där Anna Roos (C), oppositionsråd i Hylte kommun,

Vilka vallöften, som förbättrar företagsklimatet i kommunen, kommer Centerpartiet att genomföra?

- Vi har inte kommit så långt i vår process så att vi har tagit fram handlingsprogrammet än men vi har träffat Företagarna samt olika företagare för att ta reda på vad som är viktiga frågor för våra lokala företag. Det vi vill jobba för är att förbättra servicen till företagen från kommunen, lyfta de små och medelstora företagen samt lyssna in vad de tycker. Bra tillgång till industrimark och bättre vägar på landsbygden är viktigt, säger Roos och fortsätter:

- Vi har nyligen lagt en motion om att lägga ut parkskötsel, gräsklippning, ytterligare vinterhållning osv till privata aktörer. Det skulle ge ökat underlag för lokala entreprenörer. Tyvärr känner vi ett starkt motstånd i detta från nuvarande majoriteten av rent ideologiska skäl. Vi tycker att kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag och att drivna entreprenörer ska få sköta exempelvis grönytor.

Vilket långsiktigt mål har kommunen med sitt näringslivsarbete? Vart vill vi vara när mandatperioden är slut och om tio år? Och hur ska vi gemensamt ta oss dit?

- Vi vill att fler unga och entreprenörer ska känna att Hylte är ett bra ställe att slå ner sina bopålar, bilda familj och utveckla sina företagsdrömmar. Vi vill vara med och skapa en god jordmån för företags- och familjedrömmar att slå rot och växa sig starka. Det ska vara bra att bo och utvecklas i hela vår kommun, med god infrastruktur och känsla av att alla krafter drar åt samma håll.

Finns det andra kommuner i Halland som ni politiker tycker jobbar bra med företagsklimatet som ni kan ta efter?

- Absolut, vi tittar gärna och finner inspiration hos andra kommuner och organisationer. Både Laholm och Falkenberg har ett bra företagsklimat och är högt rankade i olika undersökningar så visst tittar vi på deras arbete. Jag besöker gärna olika konferenser och seminarier för att få nya tankar och idéer.

Hur kan kommunen bli bättre på att lyfta småföretagens betydelse, och få tjänstemännen att anpassa sin myndighetsutövning utifrån de mindre företagen?

- Det är viktigt att myndighetsutövning och tillsyn utgår från att det är rådgivning man ska göra. Självklart är det kontroll också men om man kommer in i ett tidigt läge med rådgivning och har det som fokus så är det lättare att sen be om hjälp. Då blir det så enkelt som möjligt och rätt från början.

I Falkenberg har man jobbat hårt med att få en bra relation mellan företagare, politiker och tjänstemän. Är det något ni gjort i Hylte?

- Vi har sneglat på Falkenberg och tog deras Bro över och gjorde det här i Hylte i två omgångar och det har verkligen hjälpt oss att lära känna varandra och att se varandra.

I dag avstår många småföretag från att lägga anbud i kommunala upphandlingar. Hur kan kommunen bli bättre på att anpassa sina inköp utifrån de mindre företagen? Vad kan vi göra för att öka de upphandlande tjänstmännens förtroende mot småföretag?

- Jag tycker det är viktigt med bra framförhållning och att vi är ute i god tid. Vi pratar med företagen inför upphandlingar för att ta reda på vad de tycker är viktigt. Vi är angelägna om att våra företag ska kunna ha möjlighet och då får inte upphandlingarna vara för stora utan att man kan lägga anbud på en del av upphandlingen. Vi kan också bli bättre på att ha en aktiv kommunikation, att informera och meddela att nu finns denna upphandling ute för många tycker att det är lite krångligt att sitta och bevaka. Kan vi som kommun inte lösa det själva, finns kanske möjligheten till fördjupat samarbete med grannkommunerna.

Finns det något som hindrar kommunen att införa en modell där man fakturerar företagen efter faktiskt genomförd tillsyn?

- Det som hindrar nu är att majoriteten vill utreda det och skapa sin egen modell, vi har inte riktigt kommit överens här. Jag tycker att vi behöver jobba med den frågan lite tydligare och snabbare.

Hur kan kommunen bidra till att ytterligare stärka samverkan mellan kommunens skolor och småföretagen?

- Det är jätteviktigt med praoplatser vilket kräver ett bra samarbete med företagen. Det är också viktigt att eleverna får göra studiebesök på företagen för att förstå vad det innebär att tex jobba inom industri, säger Roos och tillägger:

- Man har haft planer på att jobba mer med skola- och näringsliv men tyvärr kom pandemin i vägen. Tanken var att jobba med olika case, projekt där man besöker företag och även jobbar med det i skolan för att lära sig mer om företaget och vad det jobbar med. Kan man då koppla de olika ämnena såsom matte till exmepel så blir det mer konkret för eleverna.

Hur skulle man kunna göra rent konkret för att få till samarbetet mellan skola och näringsliv så dessa besök och kontakter verkligen blir av?

- Vi har ett industribranschråd där människor från industrin träffar vuxenutbildningen och där har även studie och yrkesvägledare varit med men det borde också finnas politiska mål där att man ska ha in entreprenörskap redan från förskolan. Att hitta företag som kan tänka sig att ta emot små barn tex att lära sig var mat kommer ifrån tillsammans med ett jord och lantbruksföretag. Att man försöker göra en planering för lärandet genom årskurserna som är anpassad efter läroplanen. Att koppla lärandet i skolan till ett studiebesök på ett företag i olika årskurser. Det kräver mycket planering men om man sitter tillsammans lite olika branscher så kommer man säkert få till det på ett bra sätt. Man måste bygga hållbara strukturer så det inte spelar någon roll vem som har tjänsten, det får inte bli individberoende utan att strukturen finns oberoende av vem som tex är näringslivsutvecklare i kommunen.

Finns det något du vill tillägga Anna som är viktigt?

- Alla företag är värdefulla och viktiga oavsett storlek och inriktning. Vi bygger samhället tillsammans både kommun, näringsliv och civilsamhälle. Vi behöver hjälpas åt och alla är lika viktiga.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Sätt entreprenörskap på schemat

Ämnet entreprenörskap eller entreprenörskap och företagande bör erbjudas på samtliga gymnasieprogram och inom sammanhållen yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.