headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • Att stöd till enskilda företag dröjt är oförskämt

Dalabänken drabbade samman i företagsam halvtidsdebatt

Krisstöden, utbyggnaden av fibernät och brott mot företagare var teman när Dalarnas riksdagsledamöter möttes i Borlänge för debatt.

Halvvägs in i mandatperioden drabbade Dalarnas riksdagsledamöter samman i en företagsam debatt på Galaxen i Borlänge. Medverkade gjorde Ann-Britt Åsebol (M), Patrik Engström (S), Peter Helander (C), Mats Nordberg (SD) och Lars Adaktusson (KD).

Debatten, som leddes av trion Jens Runnberg, politisk redaktör Borlänge Tidning, Eva Cooper, regionchef Företagarna Dalarna och Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv, rörde sig från företagande under en pågående pandemi, de aktuella förhandlingarna kring LAS, hur företagare ofta drabbas av brott och otrygghet och splittringen mellan land och stad när det gäller utrullningen av fibernät.

Enskilda företag är ryggraden i svenskt näringsliv

Huvuddelen av de svenska företagen är enskilda och har fram tills nyligen stått utan något omställningsstöd vilket drabbat den enskilde företagaren hårt. Lars Adaktusson (KD) var direkt i sin kritik mot regeringen:

– Att dröja med en sådan här process är i det närmaste oförskämt. Vad vi vill se är ett stöd till företagen som fungerar. Det här är en viktig del av välståndsbyggandet i Sverige. Regeringen och januaripartierna har svikit en stor del av Sveriges småföretagare.

Även Peter Helander (C) beklagade att det dröjt med stöd till enskilda företagare under Corona-krisen.

– Vi har från Centerpartiet tryckt på att stödet borde kommit tidigare. Viljan att stödet skall vara rättvist och att ingen skall kunna sko sig har lett till försening. Självklart är det så men det borde ha gått fortare.

Splittring mellan stad och landsbygd gällande fiber

I Dalarna är sju av tio hushåll anslutna till fibernät, men trots de saknar 6 av 10 landsbygdsbor i länet fiber. Debatten rörde sig kring hur detta i grunden är en rättvisefråga och att det skall vara möjligt att bo och driva företag i alla länets delar.

Mats Nordberg (SD) öppnade för möjligheten att den tekniska utvecklingen gällande trådlöst kan vara lösningen på problematiken, medan Patrik Engström (S) såg risker kring att vänta in teknisk utveckling och att både stat och kommun måste vara drivande i frågan.

Företagare ofta utsatta för brott

I en enkät genomförd av Svenskt Näringsliv uppger 24 procent av länets företagare att de påverkas av brottslighet och otrygghet.

– Det är förfärligt att samhällsutvecklingen drivit oss till den här situationen. 10 000 nya poliser till 2024 och slut på straffrabatter som gör att den som begår brott inte känner att det spelar nån roll”, sa Patrik Engström (S).

Ann-Britt Åsebol (M) ser det hela som en komplex fråga och hänvisade till partiets tiopunktsprogram son sträcker sig från åtgärder redan i skolåldern till dubbla straff för gängkriminalitet samt att ge polis och rättsväsende förstärkta möjligheter att agera.

Debatten finns att se i repris på dt.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap