För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Länsstyrelsen i Skåne – en bromskloss för företagare

Publicerad 4 dec 2023
Det är dags att Länsstyrelsen går i täten för en grönare framtid. I stället för att ställa sig i vägen för de företagare som står redo att investera i den.

Skånska företagare står inför en utmaning som riskerar att sätta käppar i hjulet för den gröna energiomställningen. Företagarna Region Syd var nyligen på besök hos Mose Freyer som nekades möjligheten att utöka sin solcellspark. Och hans upplevelse är inte unik. Avslaget urholkar inte bara individuella företagares ambitioner att bidra till en ökad elproduktion utan ställer också frågan om Länsstyrelsens kriterier och dess roll i att främja en hållbar framtid.

Freyer, som redan har en solcellsanläggning på jordbruksmark, ville expandera och fyrdubbla kapaciteten för att möta både företagets och byns energibehov. Trots att grannen är villig att sälja marken för ändamålet, att marken är mycket lågt klassad och att Freyer erbjöd en begränsad tidsram för bygglovet, fick han ett oförklarligt nej från Länsstyrelsen. Detta är ett av många exempel där företagare möter byråkratiska hinder trots att de försöker främja hållbara energilösningar.

Att Länsstyrelsen inte har en enhetlig syn på hur man bör väga intressen skapar en osäkerhet för företagare och stör utvecklingen av solcellsanläggningar, särskilt i Skåne där avslagen är vanligast. Elbristen är ett faktum i södra Sverige, och varför skulle man då förhindra ökad elproduktion när behovet är som störst? Genom att säga nej till solcellsparker på jordbruksmark riskerar Länsstyrelsen att hämma den gröna energiomställningen i stället för att främja den.

Det finns en uppenbar skillnad mellan olika länsstyrelser i landet när det gäller att bevilja eller avslå bygglovsansökningar för solcellsparker. Medan Södermanland och Halland godkänner en stor andel ansökningar, nekar Skåne i stor utsträckning. Det är dags för en enhetlig och samordnad syn från Länsstyrelsen för att stödja företagare som vill investera i gröna energilösningar. I stället för att sätta käppar i hjulet för solcellsparker på jordbruksmark bör Länsstyrelsen arbeta för att underlätta processen och ge företagare möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid.

Det är hög tid att omvärdera beslutsprocessen och skapa tydliga riktlinjer som främjar både energiproduktion och jordbruk på ett hållbart sätt.

Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Region Syd

Jonny Persson, ordförande Företagarna Kristianstad

Fler nyheter från Företagarna