headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Sektionen Fabriks- & Hantverksföreningen

Inom Företagarna Kristianstad finns sektionen Fabriks- & Hantverksföreningen som stolt arbetar för bevarande och upprätthållande av anor och traditioner inom hantverkets alIa områden.

Sektionen består av tre medlemmar, varav en är samordnare, Jonny Persson vilken även ingår i Företagarna Kristianstads styrelse. Företagarna Kristianstads styrelse utser sektionens medlemmar.

Utdelning av Gesällbrev samt Mästarbrev

Sektionen Fabriks- & Hantverksföreningen bevarar traditioner som en gång skapades av våra föregångare i Fabriks- och Hantverksföreningen. En av dessa traditioner är vår årliga utdelning av Gesäll- och Mästarbrev.

För att få Gesällbrev måste eleven ha genomfört den utbildning och praktik som krävs i yrket. Därefter ska han/hon avlägga Gesällbrevsprov enligt branschens fastställda krav. Svenskt gesällbrev är internationellt gångbart. 

Mästarbrevet är ett unikt erkännande av din yrkeskunskap. Mästarbrevet blir din kvalitetsgaranti och ger kunden besked om din yrkeskompetens. För att få Mästarbrev krävs bland annat minst sex års erfarenhet i yrket och att man kan visa upp dokumenterade företagsekonomiska kunskaper.

Gesäll- och Mästarbrev delas ut årligen, första fredagen i december.