För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Yrkesdörren i samarbete med Företagarna

Öppna upp ditt nätverk och gör en insats för att nya svenskars kompetens ska tas tillvara på arbetsmarknaden.

Den ideella verksamheten Yrkesdörren matchar nya och etablerade svenskar inom samma bransch. Syftet är att hjälpa nya svenskar att bygga upp nätverk i Sverige, men också att få etablerade svenskar att bjuda in till sitt nätverk, så att Sverige blir bättre på att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Företagarna samarbetar med Yrkesdörren sedan september 2017. Svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är småföretagens största tillväxthinder samtidigt som många står långt från arbetsmarknaden och behöver komma in. Vi hoppas och tror att samarbetet kommer bidra till att öppna många dörrar åt dem som står långt från arbetsmarknaden och samtidigt täcka upp delar av småföretagens behov av att hitta rätt personer att anställa.

Hur gör man?

Åtagandet är att ses en timme för att dela erfarenheter om branschen, sociala koder som är bra att känna till och för att öppna dörren till ytterligare två kontakter som kan hjälpa deltagaren vidare i jakten på ett jobb som motsvarar hens kompetensnivå. Dörröppnaren får givetvis gärna rekrytera deltagaren om behovet finns. 

Anmäl dig här

Läs mer och anmäl dig på www.yrkesdorren.se/foretagarna

Om Yrkesdörren

Bakom initiativet Yrkesdörren står Axfoundation, Antonia Ax:son Johnssons stiftelse för hållbar utveckling. Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.