headphones newspaper video-player

Skatt på gåvor?

2 okt 2017
Om jag får donationer, t.ex. med hjälp av donationsknapp, för det jag visar på webben ska jag betala skatt på gåvorna?

Svar: Gåvor kan vara skattepliktig inkomst om de ses som en ersättning för t.ex. ett arbete. För att en gåva ska vara skattefri ska den både vara frivillig och finnas en gåvoavsikt. En gåva som ges efter att gåvomottagaren har gjort en insats för givaren kallas för renumeratorisk gåva, och sådan är inte inkomstskattefri.

Om gåvorna är en direkt följd av att givaren sett vad du visat på webben är du därför vara skyldig att deklarera dessa inkomster.

Däremot så anses frivilliga gåvor inte som en omsättning enligt momsreglerna. Du ska därför inte redovisa någon moms på det som du får in via donationsknappen. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD