headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Marginal skattebörda tabell.

Sverige har världens högsta marginalskatter

27 maj 2016
I Sverige är skillnaden i marginalskatten mellan genomsnittsinkomsttagare och inkomsttagare med en tredjedel högre inkomst högst i världen: 15,2 procent.

De som har en inkomst som är 33 procent högre än genomsnittsinkomsten i Sverige (cirka 45 600 kr/månad år 2015*) har en marginalskatt som är drygt 15 procentenheter mer än genomsnittsinkomstagaren (vars inkomst är cirka 35 100 kr).

Sverige toppar OECD:s marginalskatteliga, med världens högsta marginalskatt.

Incitamenten att jobba mer, att bli mer produktiv genom utbildning, eller anstränga sig hårdare är därmed lägre än i andra länder. Och mycket lägre än i alla andra OECD-länder, där genomsnittsskillnaden endast är 2 procent.

Sverige hamnar sålunda återigen på första plats i OECD:s marginalskatteliga, med världens högsta marginalskatt. Danmark följer strax efter Sverige, och Israel finns på tredje plats.

Så påverkar marginalskatten arbetsviljan

Marginalskatten är skatten på den sista intjänade hundralappen. Den visar hur mycket skatt man betalar på en löneökning och påverkar alltså drivkrafterna till att jobba lite mer eller anstränga sig hårdare för att därmed öka sin inkomst.

De flesta OECD-länderna har ett progressivt skattesystem, där de som tjänar mest betalar relativt högst skatt. Också Sverige har ett progressivt skattesystem. Men det som gör att Sverige sticker ut är inte bara att själva skattesatsen är hög utan att den sätter in vid relativt låga inkomstnivåer.

Diagrammet överst visar att de som har en inkomst som är endast 33 procent högre än genomsnittsinkomst har en marginalskattebörda** som är drygt 15 procentenheter mer än de med genomsnittsinkomst.

Sverige sticker ut

Den relativt begränsade lönespridningen i Sverige gör att många påverkas av dessa stora skillnader i marginalskattbörda. I samtliga andra länder är skillnaden lägre, och i många länder finns det ingen skillnad alls.

Skatter är viktigt för att finansiera välfärden. Att maximalisera skatteintäkterna är dock inte detsamma som att maximera den marginella skattebördan. Arbetstagarna behöver incitament för att bli mer produktiva och öka sin inkomst, och arbetsgivarna behöver incitament för att anställa.

Skatter är viktigt för att finansiera välfärden. Att maximalisera skatteintäkterna är dock inte detsamma som att maximera den marginella skattebördan.

Företagarnas undersökning Småföretagsbarometern visar att kostnaderna för att anställa är en av de största tillväxthindren för småföretagen idag. Vi vill minska arbetsgivaravgifterna  så att småföretagen kan fortsätta skapa jobb och skatteintäkter. Småföretagen skapar 4 av 5 jobb och de står för en tredjedel av kommunala skatteintäkterna.

Källor:

OECD, Table I.4. Marginal personal income tax and social security contribution rates on gross labour income (2015) och egna beräkningar Företagarna

 *då bruttogenomsnittsinkomsten var ca 35 100 kr/månad enligt OECD:s definition.

**Marginalskattebörda: marginalskatt och sociala avgifter

Brutto genomsnittsinkomsten: OECD, Taxing Wages - Comparative tables: Total gross earning national currency, (privat sektor, år 2015)

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap