podcast news play företagaren I media förmån

Återupprätta möjligheterna för styrelseledamöter att fakturera arvode

När externa styrelseledamöter inte längre kan fakturera för sitt arbete från egna företag riskerar många tillväxtföretag som behöver extern styrelsekompetens att stöta på problem.
Publicerad 16 feb 2018
Svårare att fylla styrelserummen på grund av Högsta förvaltningsdomstolens dom om beskattning av styrelsearvode.

I juni 2017 avkunnade Högsta Förvaltningsdomstolen en dom, som innebar att styrelsearvoden kommer att beskattas som inkomst av tjänst även om de faktureras av ett bolag eller inom en enskild näringsverksamhet. Domen ändrar rättspraxis i negativ riktning och riskerar att bli ett hinder för många företag i tillväxtfas.

Domen ändrar rättspraxis

– Särskilt företag som ser behov av extern kompetens i styrelsen kan få svårt att hitta sådan kompetens. Externa styrelseledamöter i mindre och medelstora företag kan bidra med värdefull rådgivning och kunskaper vad gäller strategier och varumärkesbyggande. Att försämra villkoren för sådana ledamöters arbete drabbar företags möjlighet att växa, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Att styrelseledamöter måste anställas i företaget gör det svårare för företagare att verka som styrelseledamöter i andra bolag, i synnerhet om man har haft sådan funktion i flera bolag. Därtill ger inte arvode som beskattas som inkomst av tjänst pension, sjukpenning och avdragsmöjligheter för arbetsredskap. Jämförelsevis får en extern revisor fakturera för sitt arbete, vilket externa styrelseledamöter nu inte kommer att kunna göra.

Om ändringar av lagstiftning krävs för att återupprätta möjligheterna för styrelseledamöter att motta arvode genom fakturering till eget företag, bör riksdagen tillkännage för regeringen att ta fram förslag till sådana ändringar.

Sämre möjlighet till ansvarsutkrävande

– För de företag som vill få in externa rådgivare, men inte kan eller vill ha dem som anställda, leder denna rättsutveckling till att man kanske tillsätter ”advisory boards” eller liknande – med mindre möjlighet till ansvarsutkrävande, och risk för ökad rättsosäkerhet, säger Patrick Krassén.

Företagarna deltog tillsammans med Styrelseakademin i en uppvaktning av Skatteutskottet i januari, för att uppmärksamma behovet av goda villkor och incitament för externa styrelseledamöter att kunna bedriva sin verksamhet. Om ändringar av lagstiftning krävs för att återupprätta möjligheterna för styrelseledamöter att motta arvode genom fakturering till eget företag, bör riksdagen tillkännage för regeringen att ta fram förslag till sådana ändringar.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Det här ska du fokusera på Damberg!

Mikael Damberg presenterades som ny finansminister. Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén, presenterar nu fem förslag på reformer som den nytillträdde finansministern bör fokusera på.

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.