För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Återupprätta möjligheterna för styrelseledamöter att fakturera arvode

Publicerad 16 feb 2018
När externa styrelseledamöter inte längre kan fakturera för sitt arbete från egna företag riskerar många tillväxtföretag som behöver extern styrelsekompetens att stöta på problem.
Svårare att fylla styrelserummen på grund av Högsta förvaltningsdomstolens dom om beskattning av styrelsearvode.

I juni 2017 avkunnade Högsta Förvaltningsdomstolen en dom, som innebar att styrelsearvoden kommer att beskattas som inkomst av tjänst även om de faktureras av ett bolag eller inom en enskild näringsverksamhet. Domen ändrar rättspraxis i negativ riktning och riskerar att bli ett hinder för många företag i tillväxtfas.

Domen ändrar rättspraxis

– Särskilt företag som ser behov av extern kompetens i styrelsen kan få svårt att hitta sådan kompetens. Externa styrelseledamöter i mindre och medelstora företag kan bidra med värdefull rådgivning och kunskaper vad gäller strategier och varumärkesbyggande. Att försämra villkoren för sådana ledamöters arbete drabbar företags möjlighet att växa, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Att styrelseledamöter måste anställas i företaget gör det svårare för företagare att verka som styrelseledamöter i andra bolag, i synnerhet om man har haft sådan funktion i flera bolag. Därtill ger inte arvode som beskattas som inkomst av tjänst pension, sjukpenning och avdragsmöjligheter för arbetsredskap. Jämförelsevis får en extern revisor fakturera för sitt arbete, vilket externa styrelseledamöter nu inte kommer att kunna göra.

Om ändringar av lagstiftning krävs för att återupprätta möjligheterna för styrelseledamöter att motta arvode genom fakturering till eget företag, bör riksdagen tillkännage för regeringen att ta fram förslag till sådana ändringar.

Sämre möjlighet till ansvarsutkrävande

– För de företag som vill få in externa rådgivare, men inte kan eller vill ha dem som anställda, leder denna rättsutveckling till att man kanske tillsätter ”advisory boards” eller liknande – med mindre möjlighet till ansvarsutkrävande, och risk för ökad rättsosäkerhet, säger Patrick Krassén.

Företagarna deltog tillsammans med Styrelseakademin i en uppvaktning av Skatteutskottet i januari, för att uppmärksamma behovet av goda villkor och incitament för externa styrelseledamöter att kunna bedriva sin verksamhet. Om ändringar av lagstiftning krävs för att återupprätta möjligheterna för styrelseledamöter att motta arvode genom fakturering till eget företag, bör riksdagen tillkännage för regeringen att ta fram förslag till sådana ändringar.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna